warszawa.ngo.pl informuje

Dodano 26 stycznia 2009, w Bez kategorii, przez autor

Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie sztuki

Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2009 w zakresie upowszechniania
sztuki poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych. Oferty
można składać do Biura Kultury 20 lutego 2009 w Warszawie.

Zadania objęte konkursem:

1. Zadania z zakresu
upowszechniania sztuki we wszystkich jej dziedzinach poprzez
prezentację najciekawszych i innowacyjnych wydarzeń artystycznych,
poprzez wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na częściowe
pokrycie kosztów realizacji.

Celem zadania jest poszerzenie
oferty kulturalnej Miasta o wydarzenia istotne dla kultury warszawskiej
oraz ważne pod względem społecznym.
W tym: 

  • Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych
  • Wspieranie przedsięwzięć o charakterze społeczno – kulturalnym i kulturalno – edukacyjnym
  • Prezentacja kultury i sztuki studenckiej w ramach Juwenaliów Warszawskich

2.
Zadania związane z realizacją działalności artystycznej w punkcie
informacji kulturalnej – InfoQultura z siedzibą w Warszawie przy Placu
Konstytucji 4,
poprzez powierzenie zadania wraz z udzieleniem dotacji na całościowe pokrycie kosztów realizacji.

Celem zadania jest  promocja przestrzeni InfoQultury jako  punktu informacji kulturalnej.
W tym: 

  • Animacja kulturalna przestrzeni punktu informacji kulturalnej InfoQultury z siedzibą przy Placu Konstytucji 4 w Warszawie

Na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 podmiot może złożyć nie więcej niż trzy oferty.

Na zadanie, o którym mowa w pkt. 2 podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 30 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.   

Na
dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko od jednego biura
Urzędu m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku
stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na
to samo zadanie, lub na zadanie o podobnym charakterze z pokrywającym
się zakresem rzeczowym, oferta nie będzie rozpatrywana.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Za wkład własny uznaje się również wkład pozafinansowy.

Zadanie,
o którego realizację ubiega się oferent musi mieć charakter
ogólnomiejski. Za zadanie o charakterze ogólnomiejskim uważa się
zadania skierowane do mieszkańców Warszawy, które poprzez integrowanie
mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy i budowanie tożsamości
ogólnomiejskiej, jednocześnie promuje Warszawę lub buduje wizerunek
stolicy Polski.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być
wykorzystane na: wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej
kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą, koszty
utrzymania biura organizacji oraz działalność polityczną i religijną.

Oferty
należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr
1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.

Oferty,
o których mowa w pkt V.1., należy składać w Biurze Kultury Urzędu m.
st. Warszawy –  Warszawa, Smolna 10A,  w nieprzekraczalnym  terminie do 20 lutego 2009
roku, lub przesłać na adres Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy 00-375
Warszawa ul. Smolna 10A. Oferta, która wpłynie pocztą po ww. terminie,
nie będzie objętą procedurą konkursową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS