DUOPOLIS – kolejne spotkanie na Chodnej25

Dodano 22 kwietnia 2009, w Bez kategorii, przez autor

Technologie partycypacji
22 kwietnia 2009, g. 18 – Chłodna 25


Edwin Bendyk, Konrad Braun, Johanna Claus, David Schumm

(English follows)

Jak mieszkańcy mogą włączyć się w planowanie miasta?
Czy nowe technologie mogą wzmacniać partycypacje na poziomie lokalnym?
Czy Internet może przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu?

prowadzenie: Joanna Erbel, Grzegorz Lechowski

Edwin Bendyk
- dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i
wpływem technologii na życie społeczne. Pracuje w tygodniku “Polityka”,
wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Collegium Civitas i
Centrum Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Opublikował książki
„Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (W.A.B. 2002) i
Antymatrix. „Człowiek w labiryncie sieci” (W.A.B. 2004). Prowadzi bloga
“Antymatrix” pod adresem:
http://bendyk.blog.polityka.pl

Konrad Braun, Johanna Claus, David Schumm – twórcy projektu OpenBerlin (
http://www.open-berlin.org/
)

Projekt
OpenBerlin jest lokalnym projektem, nakierowanym na przestrzeń miejską
Berlina. Projekt przeciwstawia się gwałtownemu wyprzedaniu własności
publicznej i daje prawo do decydowania o niej mieszkańcom miasta.
Obecnie władze miasta Berlina chcą w jak największym stopniu skorzystać
z gwałtownego wyprzedawania własności. OpenBerlin proponuje
zrównoważone rozwiązania dotyczące użytkowania nieczynnych budynków i
miejskich nieużytków. Celem projektu jest demokratyczna dystrybucja
oraz konsultowanie sposobów wykorzystania zasobów miejskich, tak aby w
dłuższej perspektywie generowały dla miasta zwrot, zarówno finansowy,
jak i społeczny.

Projekt OpenBerlin oparty na open-sourcowej
idei rozwoju rozpoczyna i kieruje procesem negocjacji, w którym
wszystkie zainteresowane strony mogą wziąć udział. Pomysły jednostek są
kierowane do tak zwanej „puli marzeń”, gdzie razem z zestawem
przykładowych rozwiązań dostarczają społeczności skutecznych wskazówek
dla zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego, ekologicznego oraz
ekonomicznego. Wszyscy uczestnicy projektu OpenBerlin mają możliwość,
aby zrealizować swoje pomysły przez tworzenie wyobrażonych wspólnot dla
konkretnej nieruchomości, a następnie tworzenie profesjonalnego planu
przy pomocy specjalistów.

(Spotkanie w języku angielskim)


Technologies of participation

Edwin Bendyk, Konrad Braun, Johanna Claus, David Schumm

How citizens can takepart in urban planning?
Do the new technologies have a potential to strenghten participation on a local level?
Can Internet be a tool to overcome social exclussion?

meeting lead by: Joanna Erbel & Grzegorz Lechowski

Edwin Bendyk – a journalist, publicist, lecturer. Writes on civilization and the influence of technology on human life.

Konrad Braun, Johanna Claus, David Schumm
– creators of OpenBerlin project.
http://www.open-berlin.org/

OpenBerlin
is a site-specific project for the city-state Berlin. Currently,
marketing associations established by the Berlin city government try to
make maximum profit out of rapid distress sales. OpenBerlin offers a
sustainable solution to use idle buildings and urban waste-land. The
project’s goal is the basis-democratic distribution and negotiation of
those urban resources in order for them to generate a long-term return
– financially and socially – for the city.

Based on the idea of
open-source-development, OpenBerlin initiates and guides a process of
negotiation in which all interested urbanites can take part. Individual
ideas merge into a so-called dream-pool, which, together with a
catalogue of best practice samples and manuals, provides the community
with effective guidelines for the development of socially, culturally,
ecologically and economically sustainable concepts of use. All
participants in OpenBerlin get a chance to realize their ideas by
forming concept communities for specific real estate properties and
then drafting a professional concept with the help of specialists and
experts.

(Meeting in English)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS