Program rozwoju kultury dla Warszawy do 2020 roku.

Dodano 31 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


Zapraszamy Państwa na  spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds.  Kultury,

które odbędzie się 3 września, w czwartek o godzinie 18.00 w Klubokawiarni Chłodna25.

Będzie to początek oddolnych konsultacji społecznych Programu rozwoju kultury dla Warszawy do 2020 roku.

 

w niedzielę na Chłodnej

Dodano 29 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


 

tydzień z SzaZą

Dodano 27 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor

PAMIĘTACIE ?

Szazę?

już 27 sierpnia na CHŁODNEJ25

chodźcie.


SzaZa czyli duet Szamburski / Zakrocki.


Patryk i Paweł to muzycy, improwizatorzy, animatorzy, którzy od 1999
roku aktywnie działają na stołecznej scenie muzyki improwizowanej i
sztuki niezależnej. Prowadzili cykle Galimadjaz
(www.szmery.com/galimadjaz) oraz Djazzpora (www.djazzpora.art.pl),
które w dużej mierze przyczyniły się do uformowania warszawskiej sceny
muzycznej. Udzielali się min. w takich projektach jak – Tupika,
Meritum, Meoma, Horny Trees, Cukunft, kwartet klarnetowy Ircha
Pneumatic, Zakład Produkcji Dźwięku i wielu innych których nazw nie
pamiętają.

Tworzą muzykę dla teatru, filmu, kina niemego, tańca współczesnego.
Współpracowali min. z  P. Cieplakiem, P. Miśkiewiczem, L. Bzdylem, M.
Liberem, K. Globiszem, M. Pieprzycą, K. Kozyrą, P. Borowskim. Swoją
muzyką w licznych projektach wspierali takie instytucje jak Centrum
Sztuki Współczesnej w Warszawie i Toruniu, Galerię Zachęta, Filmotekę
Narodową, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Francuski, Instytut
Adama Mickiewicza, Akademię Sztuk Pięknych, Narodowy Stary Teatr w
Krakowie, Teatr Polonia, Teatr Nowy i wiele innych.


Duet SzaZa w 2009 roku zdobył wyróżnienie za muzykę na Międzynarodowym
Festiwalu Teatralnym „Kontrapunkt” w Szczecinie oraz nagrodę główną za
muzykę od Ministra Kultury i Teatru Narodowego w XV Ogólnopolskim
Konkursie na Wystawienie Sztuki Współczesnej.

Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki działają w niezależnym
wydawnictwie LadoAbc (www.ladoabc.com) oraz Stowarzyszeniu Kulturalnym
Lado, środowisku którego konsekwentna, trwająca już kilkanaście lat
działalność muzyczna, wydawnicza oraz animacyjna przyczyniła się do
niezwykle dynamicznego rozwoju nowej muzyki w Polsce.


W roku 2009 obchodzą dziesięciolecie działalności artystycznej.

 

Dyskografia:
„Przed południem, przed zmierzchem” (Lado A/5, 2009)

www.myspace.com/szamburski
www.myspace.com/zakrocki
www.ladoabc.com

SzaZa from kuba kossak on Vimeo.

 

Ratujmy Teatr Nowy

Dodano 18 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


Do:
Prezydent Miasta Łodzi

Publicznej
Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź
ul. Piotrkowska 104
+48 42 638-41-15
uml@uml.lodz.pl
Ratujmy Teatr Nowy im. K. Dejmka przed zniszczeniem

Według doniesień Gazety Wyborczej Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki zamierza nie przedłużyć kontraktu z obecnym
dyrektorem artystycznym Teatru Nowego Zbigniewem Brzozą.
Oznacza to kolejną w historii Teatru Nowego brutalną ingerecję polityki w działalność artystyczną tej instytucji. Jest
to zarazem zamach na miejsce kultury, które po latach satysfakcjonującej Władze Miasta artystycznej degrendoglady, w
ostatnim sezonie zaczęło się imponująco rozwijać.

Działania Prezydenta Kropiwnickiego świadczą o całkowitej ignoracji dla spraw kultury i teatru oraz świadczą o braku
szacunku dla ludzi twórczych.

W minionym sezonie artystycznym Zbigniewowi Brzozie udało się wyciągnać Teatr Nowy z marazmu: Teatr zaprezentował 7
oryginalnych premier i 3 kooprodukcje, zorganizował 2 festiwale teatralne, uruchomił szereg działań okołoteatralnych
(Kawiarnia Literacka, Centrym Edukacji Teatralnej), został zaproszony na liczne festiwale w Polsce, zdobył nagrody,
wyróżnienia i entuzjastyczne recenzje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
„Brygada szlifierza Karhana” została przez Tygodnik „Polityka” okrzyknięta jednym z 10 wydarzeń teatralnych minionego roku.

Nieprzedłużenie kontraktu ze Zbigniewem Brzozą jako dyrektorem artystycznym Teatru Nowego jest niezrozumiałe. Dlatego
protestujemy!Niżej podpisany/a:
Aleksandra Agaciak
brak
90-101 Łódź
lil.u@interia.pl


PETYCJE MOŻNA PODPISAĆ TUTAJ

 

przemiany przemian

Dodano 18 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


warszawiacy się nie sprawdzili

konkurs bez rozstrzygnięcia

tutaj więcej

 

stolica lądowania na księżycul

Dodano 18 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor

spójrzcie i pomyślcie


http://www.infoqultura.pl/

InfoQultura stanowi integralną część Wydziału Promocji Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

InfoQultura
to miejsce, gdzie każdy zainteresowany uzyska wyczerpującą
informację o wszelkich działaniach i imprezach w sferze kultury
warszawskiej – tak aktualnych, jak i planowanych – Otrzyma też dotyczące tych przedsięwzięć materiały.

To miejsce intrygujących wystaw, warsztatów, projekcji filmowych,
happeningów, angażujących w tworzenie kultury społeczność warszawską i
gości Miasta.

InfoQultura
to platforma spotkań artystów i środowisk twórczych,
dzielących się doświadczeniami i wiedzą, rezultatami swych dokonań z
odbiorcami.

InfoQultura
- to także miejsce debat i obywatelskich dyskusji o sprawach i problemach dla Stolicy istotnych,
- miejsce, gdzie starcie poglądów i konstruktywna ich prezentacja mogą zaowocować konkretnymi rozwiązaniami,
czyniącymi z Warszawy miasto przyjemne i otwarte.

 

Madonna na Chłodnej25

Dodano 18 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor

fot. Jan Przyłuski

 

ech……

Dodano 16 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor
 

w sobotę na Chłodnej25

Dodano 15 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


sytuacja niepowtarzalna.

w sobotę, 15 sierpnia

od 21.00

 

Fontainebleau i klosze fauna

Fontainebleau to gmina we Francji, w której znajduje się sławny
zespół parkowo pałacowy rozbudowany w XVI wieku przez Franciszka I
Walezjusza. Z kolei „Fontainebleau” to album z lat 60. zawierający
fotografie przyrody, reprodukcje obrazów i inne wizerunki mające
oddawać klimat tej części regionu Île-de-France. Znaleziona w
zielonogórskim antykwariacie książka stała się głęboką kopalnią
inspiracji dla czworga młodych warszawskich artystów – Michała
Szuszkiewicza, Doroty Kozieradzkiej, Anny Piwowar i Marty Białeckiej.

Ich wspólny projekt wynika z przepracowania koncepcji estetycznej
nie tylko renesansowej rezydencji, ale również – a nawet przede
wszystkim – struktury wizualnej i semantycznej samego albumu z lat 60.
Każde z nich dokonuje tego w odrębny sposób. Szuszkiewicz namalował
serię obrazów reinterpretujących zdjęcia wykonane na terenie parku,
przekształcając je w formy graniczące z abstrakcją. Kozieradzka
wykonała serię fotograficznych autoportretów, tworząc opowieść o
fikcyjnej „Królowej”, tajemniczej i uwodzicielskiej postaci otoczonej
rekwizytami zaczerpniętymi z albumu. Z kolei duet „Lapolka”
zaproponował serię designerskich obiektów nawiązujących do elementów
XVI-wiecznej ikonografii i architektury dostrzeżonej na terenie pałacu
i w jego otoczeniu. Niektóre z ich prac to czysto hipotetyczne
propozycje projektów dla alternatywnego, mitologicznego świata, jak
choćby „Kalosze fauna”, nieprzydatne dla zwykłego śmiertelnika.

Album „Fontainebleau” to rodzaj kuriozum, zestawienie pozornie
nieprzystających form, które w zamierzeniu miały zapewne wywoływać u
czytelnika – turysty wspominającego wycieczkę do Francji – nostalgię i
sentyment za tym, co wyjątkowe. Artyści dokonali nie tylko
przetworzenia tej estetyki, ale również jej aktualizacji, dołączenia
jej najciekawszych skrawków do współczesnego zestawu zbiorowych
wyobrażeń. „Fontainebleau” przestało być tylko miejscem, czy nawet
albumem, stając się eklektycznym – choć paradoksalnie spójnym –
zespołem form przywodzących na myśl manierystyczne zabawy estetyką.
„Pozornie eklektyczna zabawa formalna, ma być w rzeczywistości
przemyślaną projekcją idei o połączeniu sztuk. Różnorodność estetyczna
oraz kontrast zestawienia, podobnie jak ukryta pod warstwą formalną
wielość znaczeń to elementy zapożyczone z estetyki Fontainebleau” –
piszą artyści.

Jednym z elementów wystawy jest katalog zaprojektowany przez duet
„Lapolka” będący bezpośrednim nawiązaniem do struktury francuskiego
albumu.

 

Centrum Sztuki Współczesnej  w Warszawie

wernisaż: 21 sierpnia g.19.00

wystawa potrwa do 20 września 2009


 

  • RSS