ę publikuje ZOOM

Dodano 13 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autorjest zoomowa publikacja


http://www.zoomnadomykultury.pl/
 

w środę na Chłodnej25

Dodano 13 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


Debata na Chłodnej 25

12.08.2009, godz. 18.00

“Rozłamana Europa” – Czy potrzebujemy dnia pamięci o totalitaryzmach?

Goście:

Marta Bucholc, Jarosław Kuisz, Paweł Śpiewak, Karolina Wigura


2
kwietnia 2009 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję „Świadomość
europejska a totalitaryzm”, w której wzywa do ustanowienia 23 sierpnia
(rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow) dniem pamięci ofiar
reżimów totalitarnych i autorytarnych. To kolejny etap debaty na temat
tożsamości Unii Europejskiej. Wraz z rozszerzeniem Wspólnoty o kraje
Europy Środkowo-Wschodniej, których pamięć została naznaczona przez
komunizm, wspomnienie zbrodni nazistowskich przestało być centrum
pamięci europejskiej. Zaczęto zadawać pytania, o którym totalitaryzmie
Europa powinna pamiętać w większym stopniu: brunatnym, czy czerwonym? A
także, czy można napisać wspólną europejską historię? Dziś możemy do
nich dodać kolejne: czy powinno istnieć wspólne unijne święto
poświęcone ofiarom nazizmu i komunizmu?

Współorganizator: Kultura Liberalna

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Startuje V edycja Młodych Menedżerów Kultury

Dodano 10 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor
W
całej Polsce młodzi ludzie z małych miasteczek narzekają na brak
ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu oraz rozwijania
zainteresowań i zdolności. Brakuje im kina, teatru, a często choćby
miejsca spotkań. Właśnie dlatego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
stworzyło projekt Młodzi Menedżerowie Kultury.

Powstał
on z myślą o młodych ludziach, którzy mają swoje pasje, chcą się nimi
dzielić z innymi oraz ożywiać życie kulturalne w swoich
miejscowościach. Podczas trzydniowego szkolenia w Warszawie 20 wybranych menedżerów kultury otrzyma know-how dotyczące realizacji projektów kulturalnych w społecznościach lokalnych. Szkolenie ma zainspirować do działania,
pokazać, że ludzie mają szerokie możliwości realizowania pasji (również
na gruncie zawodowym) niezależnie od miejsca, z którego pochodzą.

Będzie to szereg spotkań z doświadczonymi menedżerami i animatorami kultury,
wizyty w mediach, fundacjach i firmach, by dowiedzieć się jak najlepiej
planować projekty – skąd zdobywać środki, jak rozmawiać z mediami, jak
nawiązywać kontakt z biznesem.

Uczestnicy
podczas szkolenia pracują również nad własnymi projektami. Później, po
powrocie do domu, mają jeszcze czas na dopracowanie pomysłów i
przesłanie wniosków do Towarzystwa „ę”. Najciekawsze projekty otrzymają
mikrodotację w wysokości ok. 1500 zł. W kilkunastu
miejscowościach realizowane będą projekty związane z różnymi
dziedzinami kultury: przeglądy (teatralne i filmowe), warsztaty
(dziennikarskie, muzyczne, plastyczne, filozoficzne, fotograficzne
etc.) koncerty, wystawy i festiwale.


Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby, które:
> mają minimalnie 15 a maksymalnie 25 lat;
> planują realizację projektu w miejscowości do 50 tys. mieszkańców;
> mają ciekawy pomysł na działanie (projekt artystyczny, kulturalny) w swojej miejscowości;
> wyślą wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) do 7.09.2009 r. na adres mailowy: mmk@e.org.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy!
 

żyją i mają się całkiem dobrze.

Dodano 10 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


informacje o ich śmierci są przesadzone :)


http://radiojazz.fm/


WŁĄCZAMY

 

w CSW

Dodano 6 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autorNiezwykle Rzadkie Zdarzenia / Dystrybucja Nooawangardy
sztuka – nauka – architektura


Otwarcie wystawy: poniedziałek 10 sierpnia, godz. 18.00

Artyści: Janek Simon, Agnieszka Kurant, Oskar Dawicki
Naukowcy: Prof. Andrzej Nowak i Archiwum Niezwykle Rzadkich Zdarzeń, Luc Steels
Architekci: Aleksandra Wasilkowska (współpraca: Michał Piasecki), Yona Friedman, Francois Roche
Kurator: Łukasz Ronduda
oraz:
Teoretyk kultury: Edwin Bendyk; Graficy: Kasia Korczak / Boy Verecken

Wystawa czynna do 20.09

Niezwykle rzadkie zdarzenia / Dystrybucja Nooawangardy to eksperymentalny projekt badawczo-artystyczny powstały w wyniku intensywnej interakcji sztuki i nauki. Wystawa pod tym tytułem stanowi jeden z etapów trwającego ponad rok dialogu artystów i naukowców poświęconego fenomenowi Niezwykle Rzadkich Zdarzeń oraz relacjom pomiędzy naukami o złożoności a sztuką. Dialog ten stał się katalizatorem wystąpienia generacyjnego grupy młodych artystów i architektów, których działalność możemy zdefiniować, zgodnie z prezentowanym na wystawie manifestem, jako Nooawangarda.

W salach wystawowych CSW na chwilę zagości interdyscyplinarne laboratorium Nooawangardy, w którym artyści i architekci inspirujący się współczesną nauką o złożoności i naukowcy zajmujący się złożonością a inspirujący się sztuką, będą badać możliwości współpracy pomiędzy swoimi dyscyplinami testując koncepcję Niezwykle Rzadkich Zdarzeń. Koncepcja ta rozwija się pomiędzy sztuką i nauką będąc jednym z efektów refleksji w ramach nauk o złożoności. Tworzona jest przez tak wybitnych uczonych, jak Prof. Andrzej Nowak czy Nassim Nicholas Taleb (książka Black Swan), i głosi, iż najważniejsze zmiany w danych układach złożonych (społecznych, ekonomicznych, ekologicznych etc.) następują poprzez zaistnienie w nich, nagle i w sposób nieprzewidywalny Niezwykle Rzadkiego Zdarzenia, które z definicji nie daje się powtórzyć. Ze względu na ten fakt koncepcja ta postuluje odejście od dominującego w nauce skupienia na badaniu miar centralnych, średniej, status quo i podważa sensowność przeprowadzania laboratoryjnych eksperymentów odrzucających wszelkie niepowtarzalne oraz pozornie nie wpływające na wynik badania szumy, outliery, błędy, niezwykle rzadkie zdarzenia etc. Według Nowaka i grupy obecnych na wystawie artystów, z którymi współtworzył oddolne, niezależne seminarium, nauka w perspektywie Niezwykle Rzadkich Zdarzeń i paradygmatu złożoności przybliża się do sztuki.

Wystawa składa się z trzech równoprawnych i przemieszanych modułów: naukowego, artystycznego i architektonicznego, we wszystkich trzech podejmując problematykę złożoności i Niezwykle Rzadkich Zdarzeń. Prezentuje głównie realizacje twórców urodzonych w latach 70. Prace artysty Janka Simona dotyczą wizualizacji teorii katastrof przy pomocy eksperymentalnych środków. Teoria katastrof opisuje układy, w których liniowa zmiana parametru prowadzi do skokowych zmian stanu systemu. Na most wjeżdżają ciężarówki, przez jakiś czas nic się nie dzieje, w końcu most się wali. Bohater grany przez Michaela Douglasa w filmie „Upadek” nagle dostaje szału. Nasze oko błądzące po bokach kostki Neckera, w pewnym momencie przestawia się na inny sposób jej widzenia. Okazuje się, że można próbować szukać formalnych podobieństw łączących te wszystkie sytuacje, na najbardziej ogólnym poziomie matematycznej abstrakcji. Praca Simona składa się z kilku elementów i wizualizuje teorie na różne sposoby – poprzez dźwięk, kolor elementów architektury czy też przekształcenia geometryczne. Artysta prezentuje również klasyczną już realizację Wentylator, czyli zawieszone na sufitowym wentylatorze buty wykonujące ruch o chaotycznej charakterystyce. System ten jest przykładem opisanego przez fizykę układu podwójnego wahadła, jednego z klasycznych przykładów kinetycznego modelu chaosu.

Prace Agnieszki Kurant „wywołują bardzo rzadkie zdarzenia” w zupełnie inny sposób, niż generatywne realizacje Simona. W prezentowanych na wystawie Koniec pewności i Świat jest nieruchomy. Dla I.Prigogine’a Kurant głęboko ingeruje w naszą potoczną percepcję rzeczywistości. W perspektywie tych dwóch prac staje się jasne, iż Sztuka to laboratorium niezwykle rzadkich zdarzeń, znajdujące się w obrębie rzeczywistości, jednakże mające zdolność produkowania outlierów – podważających ją idei i perceptów, które oddziałują na nią w nielinearny, dynamiczny sposób. Z kolei w swojej nieco starszej pracy Language is A Virus from Outer Space Kurant odnosi się do niezwykle rzadkiego zdarzenia, jakim był dla naukowców „wow signal” – jedyna „wiadomość z kosmosu” zarejestrowana przez radioteleskop Big Ear w Ohio w 1977 roku (nie ma pewności, czy sygnał ten został wysłany przez obce cywilizacje, czy też jest jedynie odbitym sygnałem wysłanym niegdyś z ziemi).

Aleksandra Wasilkowska tworzy architekturę opartą o nielinearne procesy zachodzące w systemach złożonych takich jak miasto, społeczeństwo czy sztuka. Wygenerowana przez nią struktura wystawy Niezwykle Rzadkich Zdarzeń materializuje ideę destabilizacji systemu poprzez punktowe działania artystów. We współpracy z Michałem Piaseckim powstał algorytm zniekształceń przestrzeni. Prace artystów oraz dokumentacje naukowe jako atraktory wprowadzają w kod przestrzeni wystawy lokalne zakłócenia, generując nowy, złożony porządek. Projekt Wasilkowskiej odwołuje się do pojęć samoorganizacji i emergencji, które do teorii architektury zaczęły przenikać w latach 50. wraz z takimi postaciami jak Yona Friedman (współtwórca Groupe d’Étude d’Architecture Mobile GEAM) czy współcześnie Francois Roche tworzący generatywną architekturę na pograniczu nauki i sztuki.

W ramach wystawy zostaną zaprezentowane dwa teoretyczne projekty miast utopijnych Friedmana i Roche’a. La Ville spatiale Yony Friedman to rozpoczęte w latach 50. studium urbanistyczne wynikające z odrzucenia idei statycznego miasta. Friedman rozwinął zasady mobilnej infrastruktury dryfującej pomiędzy porządkiem i chaosem, postrzeganych jako symbiotyczne stany organizacji miejskiej. Friedman zaproponował projekt porowatej, otwartej metastruktury, w której użytkownicy oddolnie tworzyliby własne, zmienne konfiguracje przestrzenne. Intencją Friedmana było pomóc mieszkańcom stać się organizatorem własnej przestrzeni i tym samym uwrażliwić architektów na potrzeby użytkowników. Partycypacja oraz błędy wynikające z niekontrolowanych interakcji decydują według Friedmana o powstaniu żywej tkanki miejskiej.

I’ve heard about. Francois Roche’a i jego biura R&Sie(.) to rozpoczęty w 2004 roku eksperyment urbanistyczny ukazujący hipotetyczny wzrost idealnego miasta. Biostruktura generowana w czasie rzeczywistym przez roboty (metoda contour-crafting) powstaje w efekcie negocjacji i dystrybucji plotki pomiędzy mieszkańcami. Otwarty kod wzrostu działania robotów jest konsekwencją fluktuacji zbiorowej (pod)świadomości i indukcji zachowań społecznych. Strategia miasta Roche’a odrzuca paradygmat centralnie sterowanej urbanistyki i zamkniętego planu napiętnowanych kontrolą społeczną na rzecz samoorganizującej się społeczności, otwartego kodu wzrostu i kontroli rozproszonej. W niezdeterminowanym procesie negocjacji powstaje metastabilne miasto z wiszącym jednak nieustannie widmem entropii i katastrofy.

Ważnym elementem wystawy jest Manifest Nooawangardy i Nowej Autonomii Sztuki powstały w wyniku spotkania młodych artystów z naukowcami zajmującymi się złożonością (termin nooawangarda odnosi się do wyrażenia noosfera Teiharda de Chardin mającego określać sferę międzyludzkiej wymiany symbolicznej, komunikacji idei i dyfuzji wiedzy). Powyższe prace uzupełnione zostały realizacjami zaproszonych przez młodych artystów gości z innych generacji, na różne sposoby dopełniających i inspirujących ich pracę (Francois Roche, Yona Friedman, Luc Steels, Andrzej Nowak, Edwin Bendyk). Jedną z głównych prac stworzonych specjalnie na wystawę będzie Archiwum Niezwykle Rzadkich Zdarzeń Prof. Nowaka, gromadzące ciągle rozrastający się zbiór wideo-wywiadów przeprowadzonych przez niego z najwybitniejszymi przedstawicielami różnych odłamów nauk o złożoności, dotyczących roli Niezwykle Rzadkich Zdarzeń w polu ich badań. Prof. Nowak przygotowywał ten materiał z myślą o jego prezentacji na wystawie w polu sztuki, czyniąc to, symultanicznie wprowadzał w świecie nauki nowe metody dystrybucji, cyrkulacji i produkcji wiedzy. Proponował każdej osobie, którą prosił o udzielenie wywiadu, wysłanie go na płycie dvd zawierającej dodatkowo dwa inne wywiady z archiwum Niezwykle Rzadkich Zdarzeń. W ten sposób stworzył alternatywny obieg wiedzy, intensyfikując i przyspieszając badania różnych uczestniczących w wymianie naukowców. Sztuka wpłynęła na naukę. Ponadto w ramach Archiwum Niezwykle Rzadkich Zdarzeń zostanie zaprezentowany zestaw komputerowych symulacji i wizualizacji wiedzy, przedstawiających powiązane z Niezwykle Rzadkimi Zdarzeniami fenomeny z pola nauk o złożoności.

Ważnym wymiarem tej prezentacji jest nacisk na interdyscyplinarność, operowanie kategorią „aktu sztuki” (jako swoistego niezwykle rzadkiego zdarzenia), który może pojawić się w każdej dziedzinie twórczości (naukowej, jak i kulturowej). Wystawa staje się refleksją nad naturą twórczości w ogóle, nad autonomią sztuki i nauki współcześnie w dobie coraz bardziej złożonej rzeczywistości rządzonej przez rzadkie zdarzenia, w czasie tzw. kapitalizmu kognitywnego (kreatywnego, twórczego), pasożytującego na, fundującej każdą prawdziwie oryginalną twórczość naukową i kulturową, autonomii aktu sztuki, w dobie nauk o złożoności. Zainspirowaną powyższym kontekstem, własną definicję „aktu sztuki” twórcy wystawy zawarli w prezentowanym na niej manifeście.

Wystawie towarzyszy cykl seminariów Antropocen, Noosfera, Nooawangarda. Sztuka w epoce kapitalizmu kognitywnego i nauk o złożoności zaprogramowany przez Edwina Bendyka w Ośrodku Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Celem tych spotkań będzie wspólna refleksja nad kluczowymi pojęciami i kategoriami współczesnego, złożonego świata, którego kondycja jest skumulowanym wynikiem wielu przemian i przełomów.
Przełom epistemologiczny, czyli rozwój nauk o złożoności (wraz z koncepcją Niezwykle Rzadkich Wydarzeń), dzięki któremu możliwy stał się nowy, wolny od ograniczeń ciągle obecnego w nauce paradygmatu redukcjonistycznego opis rzeczywistości fizycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej.
Przełom cywilizacyjny, czyli wkroczenie w epokę Antropocenu (zgodnie z koncepcją Paula Crutzena, laureata nagrody Nobla w dziedzinie chemii, który wyjaśnił zjawisko dziury ozonowej), w której człowiek zyskał zdolność bezpośredniego oddziaływania na zjawiska geologiczne, klimatyczne oraz cały ekosystem.
Przełom technologiczny, polegający na rozwoju informatyki, technik komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, dzięki któremu powstała Noosfera, nowy wymiar Antroposfery tętniący aktywnością komunikacyjną, wymianą symboliczną i pracą inteligencji zbiorowej.
Przełom ekonomiczny, polegający na transformacji kapitalizmu przemysłowego opartego na industrializmie do kapitalizmu kognitywnego (opisywanego często pojęciem gospodarki opartej na wiedzy), w którym głównym źródłem wartości jest praca intelektualna.
Przełom kulturowy, polegający na załamaniu tradycyjnego paradygmatu humanistycznego, który pod wpływem wymienionych wcześniej przełomów ustępuje bezpowrotnie przed nowym paradygmatem post-humanistycznym. Nowa rzeczywistość wymaga nowych pojęć i nowych odpowiedzi na stare pytania: gramatyzacja, kapitalizm kognitywny, kapitalizm semantyczny, teoria wartości, teoria działania, autonomia, wolność, przyszłość to tylko niektóre z problemów wymagających pilnej analizy.

Łukasz Ronduda

Organizatorzy: Centrum Sztuki Współczesnej Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language MAMMAL

Partnerzy: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas Biuro Luźnych Skojarzeń

Główny sponsor wystawy: Xella Polska / YTONG

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, Architektura Murator, Aktivist, Exklusiv, Sztuka.pl, Artinfo.pl, Obieg

 

w środę na Chłodnej25

Dodano 5 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor

MUSTAFA / TRIFONIDIS

MAFRIK

Maciej Trifonidis Bielawski – 8 string guitar, bass, soprano&tenor
sax , flute, recorder, darabuka, riqq, loop station, kalimba, melodica,
Maciej Mustafa Giżejewski - congas, cajon, frame drums, talking drum, bongo, hand sonic, pandeiro, djembe, percussions.

                

                    
MAFRIK to spotkanie z multi-instrumentalną formą muzyki improwizowanej,

 

dotacje biura kultury – spotkanie w Infoqulturze

Dodano 4 sierpnia 2009, w Bez kategorii, przez autor


Szanowni Państwo,

Komisja
Dialogu Społecznego ds. Kultury i Biuro Kultury zapraszają 5.08 (środa) o godz.
12:00
do siedziby Infoqultury na spotkanie związane z najbliższym
konkursem dotacyjnym z zakresu upowszechniania sztuki we wszystkich jej
dziedzinach poprzez prezentację najciekawszych i innowacyjnych wydarzeń
artystycznych.

Podczas spotkania zostaną omówione kryteria formalne i
merytoryczne opisane w ogłoszeniu konkursowym oraz innych dokumentach
związanych z procesem przyznawania dotacji.

W dalszej części dnia
możliwe będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami Biura Kultury
i członkami zespołów opiniujących wskazanymi przez Komisje Dialogu
Społecznego.

Szczególnie zapraszamy organizacje zainteresowane udziałem w najbliższym konkursie.

Marcin Jasiński (Biuro Kultury m.st. Warszawa)

 

  • RSS