program Kongresu

Dodano 23 września 2009, w Bez kategorii, przez autor


Wystąpienia:

 • Powitanie gości przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Premiera Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Przewodniczącego Rady Programowej


Przerwa godz.10.15-10.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Moderator: Agnieszka Holland
Uczestnicy: Grzegorz Jarzyna, Joanna Mytkowska, Roman Pawłowski, Piotr Piotrowski, Ewa Rewers, Michał Zadara

Przerwa: godz.12.00-12.20

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Moderator: Jerzy Hausner
Uczestnicy: Leszek Balcerowicz, Monika Smoleń, Waldemar Dąbrowski,
Andrzej Mencwel, Janusz Sepioł, Jan Szomburg, Bartosz Szydłowski, Andrzej Wajda

Przerwa obiadowa: godz.14.15 – 15.45

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 1: Nowe konteksty dla sztuk wizualnych
Moderator: Anda Rottenberg
Referat: Anna Maria Potocka
Uczestnicy: Piotr Krajewski, Wilhelm Sasnal, Monika Szewczyk, Artur Żmijewski

Przerwa: godz.17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 2: Literatura polska: posłannictwo czy zawód; rodzimosć czy europejskość?
Moderator: Stanisław Bereś
Prezentacja raportu: Grzegorz Gauden
Uczestnicy: Przemysław Czapliński, Jerzy Pilch, Beata Stasińska, Olga Tokarczuk

Przerwa: godz.17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 3: Rok Chopina i co potem? Kierunki rozwoju polskiej muzyki
Moderator: Tomasz Cyz
Referat: Andrzej Chłopecki
Uczestnicy: Filip Berkowicz, Jan Topolski, Antoni Wit

Przerwa: godz.17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 4: Do czego jest nam potrzebne kino? Kondycja filmu polskiego i szanse polskiej kinematografii
Moderator: Tadeusz Lubelski
Prezentacja raportu: Tadeusz Kowalski
Uczestnicy: Jacek Bromski, Krzysztof Krauze, Agnieszka Odorowicz, Tadeusz Sobolewski, Małgorzata Szumowska

Przerwa: godz.17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 5: Teatr dla teatru
Moderator: Zenon Butkiewicz
Prezentacja raportu: Paweł Płoski
Uczestnicy: Krystyna Janda, Jan Klata, Artur Daniel Liskowacki, Paweł Łysak, Roman Osadnik, Krzysztof Torończyk

Przerwa: godz.17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 6: Muzeum – przestrzeń otwarta?
Moderator: Andrzej Rottermund
Referat: Wojciech Suchocki
Uczestnicy: Jack Lohman, Maria Popczyk, Maria Poprzęcka, Jarosław Suchan, Wojciech Włodarczyk

Przerwa: godz. 17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 7: Sztuka przestrzeni (architektura, urbanistyka, kształtowanie krajobrazu).
Moderator: Krzysztof Ingarden
Referat: Bohdan Jałowiecki
Uczestnicy: Robert Konieczny, Ewa Kuryłowicz, Romuald Loegler, Magdalena Staniszkis, Marta Urbańska

Przerwa: godz. 17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej I: „Przestrzenie twórczości artystycznej”

Sympozjum 8: Taniec i sztuki performatywne – perspektywa krytyczna
Moderator: Leszek Bzdyl
Prezentacja raportu: Jadwiga Grabowska
Uczestnicy: Dariusz Kosiński, Joanna Leśnierowska, Jacek Łumiński, Janusz Marek, Joanna Warsza, Ewa Wycichowska

Przerwa: godz. 17.15-17.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej II: „Ile państwa w kulturze: rząd, samorząd czy społeczeństwo obywatelskie?”

Sympozjum 9: Zarządzanie kulturą i finansowanie kultury
Moderator: Wojciech Misiąg
Uczestnicy: Paweł Adamowicz, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Jerzy Kornowicz, Andrzej Rottermund, Beata Stasińska

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej II: „Ile państwa w kulturze: rząd, samorząd czy społeczeństwo obywatelskie?”

Sympozjum 10: Polska cyfrowa
Moderator: Michał Boni
Referat: Igor Ostrowski
Uczestnicy: Edwin Bendyk, Justyna Hofmokl, Piotr Marczuk, Tomasz Nowakowski, Józef Orzeł, Łukasz Wejchert
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej II: „Ile państwa w kulturze: rząd, samorząd czy społeczeństwo obywatelskie?”

Sympozjum 11: Status prawny twórcy i dzieła sztuki.
Moderator: Ryszard Markiewicz
Referat: Jarosław Lipszyc
Uczestnicy: Jerzy J. Biernat, Henryk Kuźniak, Krzysztof Sadowski, Ewa Wójtowicz

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej II: „Ile państwa w kulturze: rząd, samorząd czy społeczeństwo obywatelskie?”

Sympozjum 12: Kompetencje kulturalne społeczeństwa:
edukacja dla uczestnictwa, kreatywności czy konsumpcji kulturalnej? Jak
walczyć z wykluczeniem kulturowym?

Moderator: Zbigniew Kwieciński
Referat: Barbara Fatyga
Uczestnicy: Hana Červinková, Ryszard Michalski, Bohdan Skrzypczak, Ryszard Żółtaniecki

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej II: „Ile państwa w kulturze: rząd, samorząd czy społeczeństwo obywatelskie?”

Sympozjum 13: Animacja i upowszechnianie kultury w kontekście zarządzania
Moderator: Emil Orzechowski
Zamówiony referat: Dorota Ilczuk
Uczestnicy: Dariusz Kubinowski, Piotr Marecki, Katarzyna Olbrycht, Małgorzata Sternal

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Moderator: Edmund Wnuk-Lipiński
Uczestnicy panelu: Ryszard Legutko, Mirosława Marody, Krzysztof Pomian, Władysław Stróżewski

Przerwa: godz.11.00-11.20

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Moderator: Henryk Woźniakowski
Uczestnicy: Sebastian Cichocki, Katarzyna Janowska, Ryszard Nycz, Joanna Tokarska-Bakir

Przerwa obiadowa: godz.12.50-14.45

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pierwsza tura sympozjów 14.45-16.15
Wokół tematu sesji plenarnej III: „Kultura nośnikiem wartości i fundamentem tożsamości”

Sympozjum 14: Kultura a tożsamość Polaków: narodowa, europejska czy uniwersalna?
Moderator: Joanna Kurczewska
Referat: Andrzej Piotrowski
Uczestnicy: Agnieszka Graff, Zdzisław Mach, Sławomir Sierakowski, Marek Szczepański

Przerwa: godz.16.15-16.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej III: „Kultura nośnikiem wartości i fundamentem tożsamości”

Sympozjum 15: Kultura polska. Perspektywa międzynarodowa
Moderator: Peter Fudakowski
Uczestnicy: Susan Feldman, Jonathan Mills, Yossi Tal-Gan, Krzysztof Zanussi

Przerwa: godz.16.15-16.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej III: „Kultura nośnikiem wartości i fundamentem tożsamości”

Sympozjum 16: Pamięć społeczna, rola symboli i polityka historyczna w obszarze kultury
Moderator: Paweł Śpiewak
Referat: Marcin Kula
Uczestnicy: Jerzy Bartkowski, Marta Bucholc, Ireneusz Krzemiński, Michał Łuczewski, Joanna Wawrzyniak

Przerwa: godz.16.15-16.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej III: „Kultura nośnikiem wartości i fundamentem tożsamości”

Sympozjum 17: Kultura w życiu codziennym Polaków. Jak trafić „pod strzechy”?
Moderator: Marian Golka
Prezentacja raportu: Wojciech Burszta
Uczestnicy: Małgorzata Bogunia-Borowska, Krzysztof Knittel, Wiesław Łagodziński, Mirosław Pęczak, Tomasz Szlendak

Przerwa: godz.16.15-16.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej III: „Kultura nośnikiem wartości i fundamentem tożsamości”

Sympozjum 18: Przemiany kulturotwórczej i etycznej roli katolicyzmu polskiego: dziedzictwo Jana Pawła II
Moderator: ks. Janusz Mariański
Referat: Kardynał Stanisław Dziwisz
Uczestnicy: Krzysztof Koseła, ks. Kazimierz Panuś, ks. Tadeusz Pieronek, Andrzej Zoll, ks. Józef Życiński

Przerwa: godz.16.15-16.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej III: „Kultura nośnikiem wartości i fundamentem tożsamości”

Sympozjum 19: Kultura organizacji i etos pracy
Moderator: Andrzej K. Koźmiński
Referat: Wojciech W. Gasparski
Uczestnicy: Kazimierz Frieske, Jacek Kałłaur, Witold Morawski, Krzysztof Zagórski

Przerwa: godz.16.15-16.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematu sesji plenarnej III: „Kultura nośnikiem wartości i fundamentem tożsamości”

Sympozjum 20: Kultura języka i debaty publicznej
Moderator: Jan Miodek
Referat: Jan Miodek
Uczestnicy: Jerzy Bralczyk, Lena Kolarska-Bobińska, Marcin Król, Andrzej Markowski, Radosław Markowski, Walery Pisarek

Przerwa: godz.16.15-16.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Druga tura sympozjów 16.30-18.00
Wokół tematyki sesji plenarnej IV „Dwie kultury: czy podziały mają jeszcze sens?

Sympozjum 21: Kulturotwórcza rola mediów
Moderator: Jacek Żakowski
Prezentacja raportu: Wiesław Godzic
Uczestnicy: Janusz Czapiński, Tomasz Goban-Klas, Andrzej Skworz, Piotr Zaremba

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematyki sesji plenarnej IV „Dwie kultury: czy podziały mają jeszcze sens?

Sympozjum 22: W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
Moderator: Franciszek Ziejka
Prezentacja raportu: Jacek Purchla
Uczestnicy: Jerzy Jasieńko, Konrad Kucza-Kuczyński, Bogumiła Rouba, Andrzej Tomaszewski

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematyki sesji plenarnej IV „Dwie kultury: czy podziały mają jeszcze sens?

Sympozjum 23: Wymiana międzynarodowa: strategie promocji kultury zagranicą
Moderator: Rafał Wiśniewski
Prezentacja raportu: Paweł Potoroczyn
Uczestnicy: Monika Fabijańska, Agnieszka Holland, Anda Rottenberg, Katarzyna Tubylewicz

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematyki sesji plenarnej IV „Dwie kultury: czy podziały mają jeszcze sens?

Sympozjum 24: Instytucja, firma czy wydarzenie – jak organizować, wartościować i finansować kulturę
Moderator: Beata Bochińska
Prezentacja raportu: Iwona Palczewska
Uczestnicy: Dorota Bryndal, Dominique Lasage, Wojciech Szczurek, Wojciech Trzciński

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematyki sesji plenarnej IV „Dwie kultury: czy podziały mają jeszcze sens?

Sympozjum 25: Rynek dzieł sztuki. Komercjalizacja i prywatyzacja w obszarze kultury. Artysta czy menager? Dzieło czy produkt?
Moderator: Andrzej Przywara
Referat: Łukasz Gorczyca
Uczestnicy: Oskar Dawicki, Maciej Gdula, Dorota Monkiewicz, Adam Szymczyk

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wokół tematyki sesji plenarnej IV „Dwie kultury: czy podziały mają jeszcze sens?

Sympozjum 26: Edukacja artystyczna. Tworzymy artystów czy uczymy rzemiosła?
Moderator: Jerzy Stuhr
Uczestnicy: Ewa Chmielecka, Małgorzata Hołówka, Grzegorz Kurzyński,
Michał Lisiecki, Witold Malinowski, Anna Dorota Potocka, Małgorzata
Szanduła

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Podsumowanie i zamknięcie Kongresu

I część sesji: 9.30-11.00

 • Prezentacja „Polska 2030 – Kultura 2030″ Michał Boni
 • Wykład „Kultura i odpowiedzialność” Tadeusz Gadacz


Przerwa godz.11.00-11.30

Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
II część sesji: godz.11.30-13.00

 • Podsumowanie Kongresu Kultury Polskiej
Moderator: Jerzy Feliks Fedorowicz
Uczestnicy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, moderatorzy sesji plenarnych i sympozjów


 • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej
 • Wystąpienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego


 

bez komentarza

Dodano 21 września 2009, w Bez kategorii, przez autor

„…Na początku 2008 roku festiwal przeszedł rewolucję organizacyjną: na
mocy umowy pomiędzy Fundacją „Festiwal Dialogu Czterech Kultur” i
Miastem Łódź powstała Miejska Instytucja Kultury „Miasto Dialogu”
(www.miasto-dialogu.pl), której głównym celem ma być organizacja
festiwalu. Na taką formę kooperacji zezwala art. 21 Ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wg której JST, jak
również MKiDN mogą na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną, osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
tworzyć instytucje kultury (ust. 2). W umowie strony określają wielkość
środków wnoszonych przez każdą z nich, niezbędnych do prowadzenia
działalności przez instytucję kultury (ust. 3) oraz określają swoje
uprawnienia odnośnie do treści statutu, powołania dyrektora, likwidacji
instytucji, a także wskazują organizatora prowadzącego rejestr tej
instytucji (ust. 4).

Dzięki powołaniu instytucji miejskiej festiwal może planować swoje
działania w perspektywie długofalowej – dotacja miasta stanowi rdzeń
budżetu, pozwalający na sfinansowanie najbardziej strategicznych
wydarzeń programowych. W przeciwnym wypadku naszą jedyną szansą na
uzyskanie dotacji z Urzędu Miasta byłby coroczny konkurs – informację o
dofinansowaniu uzyskalibyśmy najwcześniej w połowie cyklu przygotowań
FD4K. Zbyt późno by kreować międzynarodowe wydarzenie, które ma być
jedną z kart przetargowych w walce o ESK 2016….”

skąd to?
stąd

 

videonotacje ę – odc. 2

Dodano 21 września 2009, w Bez kategorii, przez autor

pomysł i swetry: hubert ferman
realizacja: ula klimek
redakcja: jakub piątek

videonotacje powstają w ramach projektu animatornia – przestrzeń
działań społeczno-artystycznych realizowanego przez towarzystwo
inicjatyw twórczych „ę“
animatornia.e.org.pl
videonotacje.blogspot.com

zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowym miasta stołecznego warszawy
współpraca: narodowy instytut audiowizualny, dwutygodnik.com

 

 


Zgłoś się do Inkubatora organizacji pozarządowych dla średniozaawansowanych!


Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację, które
powstały w 2008 roku? Twoja organizacja zrealizowała przynajmniej jeden
projekt (działanie, inicjatywę), a w jej pracę zaangażowanych jest
kilka osób? Coś już robicie, ale czujesz, że działacie „trochę po
omacku”? Masz pytania związane z codziennym prowadzeniem organizacji?
Chcesz wymienić doświadczenia, rozwinąć i usprawnić działalność?

Zapraszamy Twoją organizację do udziału w
Inkubatorze organizacji pozarządowych dla średnio zaawansowanych,
prowadzonym przez Federację Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna.

Pomożemy, między innymi w: sprawach prawno-księgowych, tworzeniu
projektów i wniosków, zagadnieniach związanych z promowaniem
organizacji, a także postaramy się odpowiedzieć na różne pytania, które
towarzyszą prowadzeniu stowarzyszenia lub fundacji.

Co to jest inkubator?
Inkubator organizacji pozarządowych dla średnio zaawansowanych to
kompleksowe wsparcie dla młodych (działających 0,5 – 1,5 roku)
organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki inkubatora
otrzymają wsparcie oraz zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie
zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju.

Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2009 – wrzesień 2010 w Warszawie. 

Z czego skorzysta Twoja Organizacja?

1. Cykl 9 szkoleń (łącznie 12 dni szkoleniowych)
W okresie listopad 2009 – maj 2010 uczestnicy/czki projektu wezmą
udział w cyklu 9 szkoleń. Zaplanowaliśmy tematy 6 pierwszych i są to:

 1. Prawne aspekty prowadzenia organizacji (1 dzień)
 2. Księgowość w organizacji (2 dni)
 3. Planowanie działań organizacji (1 dzień)
 4. Praca metodą projektu (2 dni)
 5. Przygotowanie wniosku (1 dzień)
 6. Promocja działań organizacji, współpraca z mediami (2 dni)

Tematyka trzech pozostałych będzie ustalona wspólnie z grupą w zależności od jej zapotrzebowań.

Wszystkie szkolenia będą prowadzone w weekendy przez doświadczony
zespół trenerów/ek i specjalistów/ek; z wykorzystaniem metod aktywnych.
Odbędzie się średnio jedno szkolenie na miesiąc (mniej więcej co 3
tygodnie).

2. konsultacje poszkoleniowe
Uczestnicy/czki projektu będą mieli możliwość skorzystania z
indywidualnej konsultacji z trenerem bądź wskazanym przez niego
ekspertem w zakresie materiału omawianego na szkoleniu.

3. porady prawne i księgowe
Uczestnicy/czki projektu będą mogli umówić się na konsultację z prawnikiem lub księgowym.

4. seminaria tematyczne
Raz w miesiącu będą się odbywać, dla chętnych, seminaria: 2-3 godzinne
wykłady na tematy związane z prowadzeniem organizacji, stanowiące
uzupełnienie zagadnień poruszanych na szkoleniach. Przykładowe tematy
to: fundusze dostępne dla organizacji czy status OPP. Tematyka oraz
dokładne terminy będą ustalane po zawiązaniu się grupy i w miarę
możliwości dostosowywane do jej oczekiwań.
Seminaria będą organizowane w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych.

5. dostęp do zasobów Centrum Szpitalna
Po wcześniejszym umówieniu się, uczestnicy/czki mogą korzystać na
potrzeby swoich organizacji z faksu, ksero, kawiarenki internetowej,
oraz, w miarę dostępności, z sali na spotkania.

6. konsultacja projektu społecznego organizacji
Każda organizacja biorąca udział w Inkubatorze będzie miała za zadanie
przygotować projekt dla swojej organizacji. Projekty będą powstawać po
zakończeniu cyklu szkoleniowego i zostaną skonsultowane ze
specjalistami/kami.

Szczegółowy opis oferty znajduje się w załączniku oraz na stronie:
http://szpitalna.ngo.pl/inkubator/inkubator-dla-sredniozaawansowanych

Czy Twoja Organizacja może wziąć udział w Inkubatorze?
Jeśli Twoja organizacja:

 • została zarejestrowana w KRS w ciągu 2008 roku (istnieje 0,5-1,5 roku),
 • przeprowadziła przez ten czas przynajmniej 1 działanie (projekt, inicjatywę),
 • posiada kilkuosobowy zespół zaangażowany w życie organizacji,

oraz jeśli akceptujesz poniższe warunki uczestnictwa, to…. wypełnij formularz i zgłoś się!

Warunki udziału:

 • deklaracja udziału w całym projekcie (od października 2009
  do września 2010 r.); udział w min. 7 z 9 szkoleń oraz skorzystanie z
  min. 3 konsultacji poszkoleniowych,
 • opracowanie projektu społecznego (który ma dotyczyć działań organizacji, jej aktualnych potrzeb i możliwości),
 • wypełnienie na początku realizacji projektu i po jego zakończeniu testu kompetencji,
 • podpisanie umowy o współpracy.

Od uczestników/czek projektu oczekujemy zaangażowania i współpracy.

Grupa będzie się składać z 12-15 organizacji. Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe z całej Polski.

Jak się zgłosić?
Formularz zgłoszeniowy (dostępny w pliku pod ogłoszeniem) prosimy przesyłać najpóźniej do 30.09.2009 na adres inkubator@szpitalna.ngo.pl lub faksem na numer 022 828 91 29.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: inkubator@szpitalna.ngo.pl

Jak wybierzemy?
Wybór organizacji zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z
formularza zgłoszeniowego. W zależności od liczby zgłoszeń
kandydaci/tki mogą zostać zaproszeni na krótkie indywidualne spotkania.
Chcemy stworzyć grupę o wyrównanym poziomie wiedzy i doświadczeń, tak
aby uczestnicy/czki efektywnie współpracowali.

Wybrane organizacje planujemy powiadomić do 10.10.2009.

Ile to kosztuje?
Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania ani podróży.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2009.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor. 

O organizatorze

Federacja Centrum Szpitalna istnieje od 2003 roku. Projekt Inkubator
organizacji pozarządowych prowadzi od początku swojego istnienia. Przez
kolejne lata projekt podlegał różnym modyfikacjom i przemianom, w
poszukiwaniu najlepszej formuły.

Ostatnie trzy edycje projektu, które miały miejsce w latach 2007 –
2009, przybrały formę kilkumiesięcznej (ściśle określonej w czasie)
pracy ze stałą grupą liderów i liderek młodych (lub powstających )
organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki projektu
korzystają z różnorodnych form wsparcia, które są dostosowane do ich
potrzeb. Są to m.in. szkolenia, seminaria, porady prawne i księgowe,
opieka merytoryczna.

W trzech edycjach Inkubatora wzięło udział 46 organizacji, ze
wszystkich działań od początku istnienia Centrum Szpitalna skorzystało
łącznie ponad 5000 organizacji. 


 

niedziela nad Wisłą. ostatnie dni lata.

Dodano 20 września 2009, w Bez kategorii, przez autor

za tydzień ostatni rejs.

będzie się działo.

 

Niedzwiedź z Maseckim w lesie

Dodano 18 września 2009, w Bez kategorii, przez autor

masecki robi dziś disko w Kulturalnej


od 22 chyba czy 21

z enveem

czyli niedźwiedź w lesie z maseckim na baranach

polecamy Wam choć samo zostaniemy sobie w bazie

odpocząć


Envee - gramofony
Dominik Trębski tr,elektronika
Manolo - perkusja
Marcin Masecki - instr.klawiszowe
 Wstęp: 10 pln

 

na Lubelskiej

Dodano 18 września 2009, w Bez kategorii, przez autor



KRZESŁA

tekst i reżyseria:
MICHAŁ STANKIEWICZ

czytają:

MACIEJ OWCZARZAK & PAWEŁ STANKIEWICZ & BARTOSZ WARZECHA

18 września o godzinie 19.

w Komunie Otwock
(Lubelska 30/32)

Po czytaniu dyskusja.


„Istnieję. Istniejesz. Istniejemy.
Przerzucenie mojego „Ja” do Twojego. Połączenie niemożliwe. Mur nie do
przejścia.
Ratuje nas język. Chociaż trochę. Ale kontakt to już nie rozmowa, a
wysondowanie
drugiej osoby i porównanie, do samego siebie
Ale za garść nadziei stajemy się jej zakładnikami.
Poddajemy się regułom, bo nauczono nas grać. Emocjonalny dystans zmusza
do ograniczenia relacji do sztucznych, sformalizowanych aktów
komunikacji. Oddajemy
się rytuałom. Gramy, bo świat zewnętrzny spycha nas w bierność.
Nasłuchujemy i powtarzamy wytarte trajektorie.
Kiedy wchodzisz do zimnej wody, mówisz starszemu bratu, że ty wejdziesz
jeżeli
on wejdzie, czyli ta wiedza, że on też ma tę ciemność po drugiej stronie
ma
najwyższa siłe sprawczą.
- Jeżeli ty tak, to ja też mogę, inaczej nie.
Odpowiedzialność.
Bo samo człowieczeństwo nie jest wartością wysoką, wartością jest to, co
z człowieczeństwem
zrobimy.
Bo podpatrujemy, i chcielibyśmy być odrobinę lepsi, chcemy przeskoczyć
siebie,
chcemy cieszyć się pięknym widokiem ośnieżonych gór, chcemy stać się nimi,
chcemy kochać drugą osobę, chcemy dać dowód istnienia.
Bo. Już wiemy. Nie ma historii, jest tylko powtarzalność, a my jesteśmy
tylko
przekaźnikami.
Krzesła są światkami naszych zmagań i naszego upadku. To jedyna rzecz
stała.”



LAF STORY


tekst i reżyseria:


MICHAŁ STANKIEWICZ



czytają:


ANNA SZAWIEL & DOBROMIR DYMECKI


19 września o godzinie 19.
Komuna Otwock (Lubelska 30/32)

Po czytaniu dyskusja.



produkcja:

DOMINIKA KACZOREK


światła:


ŁUKASZ ZYGARLICKI & ZOFIA KRYSTMAN


plakaty:


TOMASZ MALKA & TOMASZ WALESIAK



OBA CZYTANIA W KOMUNIE OTWOCK NA LUBELSKIEJ 30/32 W WARSZAWIE
wstęp wolny

www.komunaotwock.pl
www.h-h-h.pl

 

z ngo.pl

Dodano 18 września 2009, w Bez kategorii, przez autor


„Jak budować dobro wspólne w społecznościach lokalnych” – relacja z konferencji

15 września w Hotelu Polonia w Warszawie odbyła się
konferencja pt. „Jak budować dobro wspólne w społecznościach
lokalnych”, podsumowująca doświadczenia pilotażowego programu „Lokalne
Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Honorowy patronat nad
konferencją objął Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski.

Konferencję rozpoczęło wręczenie nagród za najlepsze przedsięwzięcia dla Lokalnych Organizacji Grantowych
– liderów partnerstw tworzonych w ramach programu w lokalnych
społecznościach. Uczestnicy programu, angażując do budowy partnerstw
rozmaitych aktorów lokalnego życia społecznego (samorządy, inne
organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, szkoły, etc.) i realizując
projekty oraz kampanie, udowodnili, że skuteczne i aktywne działanie na
rzecz dobra wspólnego jest możliwe.

Zwycięzcą Konkursu została Żywiecka Fundacja Rozwoju,
autorzy projektu „Dajmy czadu – Żywiec bez czadu”, czyli
przeprowadzonej z rozmachem kampanii społecznej mającej na celu
uświadomienie mieszkańcom zagrożenia, jakie niesie palenie śmieci w
domowych piecach. Wśród laureatów znalazł się również Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z projektem „Pozytywna energia – najwyższy stopień zasilania” oraz Fundacja Pokolenia,
realizująca projekt „Tuba – lokalna przestrzeń informacji”. Nagrody w
wysokości – odpowiednio – 60 000, 30 000 i 20 000 zł, wręczał prezes
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jerzy Koźmiński.

Kluczowy element programu Konferencji stanowiło przedstawienie nowej, autorskiej strategii animacji lokalnej,
opracowanej na podstawie blisko 10 lat doświadczeń współpracy z
lokalnymi organizacjami pozarządowymi przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
ekspertami: prof. Anną Gizą-Poleszczuk, Agatą Komendant-Brodowską i
Jacem Jakubowskim. Metoda zakłada tworzenie koalicji w oparciu o
komunikowanie pozytywnych wartości oraz diagnozowanie dobra wspólnego.
Zwraca uwagę na fakt, iż dobro wspólne to nie tyle konieczność
poświęcenia się w imię abstrakcyjnych ideałów, co konkretna korzyść dla
wszystkich członków społeczności: świeże powietrze, czysta rzeka czy
bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Co więcej, tak rozumiane dobro
wspólne doskonale wpisuje się w warunki wolnego rynku i demokracji.
Więcej na temat strategii animacji można dowiedzieć się z nowej
publikacji Akademii, którą otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.

Motywem przewodnim konferencji, podobnie jak całego programu „Lokalne partnerstwa PAFW”, była idea dobra wspólnego. Jej również poświęcone były dwa panele dyskusyjne:
„Jak wykorzystać ideę dobra wspólnego w budowaniu kapitału społecznego
w małych społecznościach?” oraz „Czy w polskiej przestrzeni politycznej
i społecznej jest miejsce na rozmowę o budowaniu dobra wspólnego?”.
Wzięli w nich udział goście ze świata nauki, polityki i mediów.

Konferencja oraz towarzysząca jej publikacja są efektem współpracy z
Nesweek Polska oraz dziennikarzami z Gazety Wyborczej oraz Trzeciego
Programu Polskiego Radia.


 

Rutkowski/Walczak w Polonii – szykujcie się

Dodano 18 września 2009, w Bez kategorii, przez autor


Po sukcesie kultowego one-man-show „To nie jest kraj dla wielkich
ludzi” prezentowanego w piwnicy klubokawiarni Chłodna 25 duet
Rutkowski-Walczak powraca.

Na dużej scenie Teatru Polonia zabiorą widzów w niezwykłą podróż – podróż do wnętrza ojcostwa!

Niezapomniane doznania jak na przykład:
Poród na żywo.
Cała prawda o seksie małżeńskim.
Zachowania godowe u zwierząt.
Jak podrywać „na ojca”, np. na placu zabaw?
Jak nakłonić żonę do drugiego dziecka?
I wiele innych porad.

Tylko dla widzów o mocnych nerwach i zdrowych przeponach. Cała prawda.
Tylko prawda. To show dla wszystkich ojców. A zwłaszcza ich matek. Żon.
I dzieci. Obudź w sobie ojca.

PREMIERA w Teatre Polonia 24 października, godz. 20.00. Rezerwacja biletów bezpośrednio w Teatrze Polonia, www.teatrpolonia.pl

 

u Kowalskiej na blogu

Dodano 18 września 2009, w Bez kategorii, przez autor



” Pytam naszych najaktywniejszych, z czym jadą do Krakowa na Kongres Kultury Polskiej. Oto głos Aldony Machnowskiej-Góry
z Teatru Konsekwentnego, aktywnej uczestniczki Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury przy stołecznym biurze kultury:

‚Jadę
zobaczyć czy zmiany w finansowaniu i podejściu do kultury zapowiadane
jako ‚rewolucyjne’ nie będą polegały tylko na ustaleniu kto, kiedy i po
której stronie może nosić medal Gloria Artis.
Zapewne
nieprzypadkowy przeciek pomysłów zmian zespołu prof. Hausnera w środku
pięknego lata i histeryczne reakcje niektórych środowisk znacznie
ostudziły zapędy reformatorskie Ministerstwa. Ale być może od efektu w
postaci nowych ustaw ważniejszy jest ferment i dyskusje, jakie w samym
środowisku wywołuje ten temat. Tym bardziej, że nie można nie zauważyć
silnego głosu środowiska organizacji pozarządowych i twórców
niezależnych. I zapewne na samym Kongresie także dadzą głos.

Jakakolwiek
próba zmiany finansowania, a więc danie, czy dodanie jednym kosztem
drugich musi budzić opór. Rodzi pytanie, dlaczego właśnie tak? Dlaczego
ci a nie inni? Jak ocenić, która dziedzina, forma prawna, część kraju
czy wielkość instytucji powinna być dotowana w całości, a która w
ogóle?
Moje warszawskie doświadczenia wskazują, że w zasadzie nikt
nie chce poddać się ocenie i wartościowaniu, które przełoży się na
poziom dotacji. Próby ustalenia kryteriów oceny działań artystycznych
są niesłychanie trudne i konia z rzędem temu, komu w końcu się to uda.
Jeżeli się uda, to dalej już jest bardzo prosto. Z publicznych
pieniędzy finansujemy tylko dobre.
Może wtedy nawet się okazać, że pieniędzy na kulturę jest za dużo, a nie za mało.

Dyskusje
na Kongresie będą zapewne zabarwione reytanowską obroną ‚kultury
wysokiej’ przed zapędami oddania narodowych muz w szpony
kapitalistycznych harpii, które z teatrów zrobią nocne lokale, a z
domów kultury pijalnie piwa. Obrońcy status quo wymienią przy tym kilka
zacnych scen i jedną operę. Tak jakby cała reszta nie tonęła
organizacyjnym marazmie i artystycznej miernocie.

Jadę jednak
z nadzieją. Być może pomoże nam kryzys i krótka kołderka. Bo przecież
niemożliwe, żeby nadal domy kultury były zamykane o 16-tej, a sceny
teatrów stały puste przez pół roku.”


 

 • RSS