teatr ochoty do wzięcia

Dodano 30 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

zwróćcie uwagę

na to ZAMÓWIENIE

 

Ekspektatywa na Chłodnej 25

Dodano 27 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

„Warszawa jakoemergentna struktura”
30listopada (poniedziałek)
godz. 18.30

Chłodna 25

 Udziałbiorą: Aleksandra Wasilkowska, prof. Andrzej Nowak, Joanna Erbel

Warszawajako struktura emergentna to projekt badającymiasto w kontekście teorii systemów złożonych, w których wszystkie elementyoddziaływają nasiebie w sposób dynamiczny i nieliniowy. Jeśli potraktujemy urbanizację  jako proces ‚krystalizacji chaosu’czyli nagromadzania się nowych cząsteczek w czasie, to okaże się, że podobnemechanizmy możemy odnaleźć w przypadku oddolnego formowania się grupspołecznych jak i samoorganizacji materii nieożywionej. Tworzącsocjofizyczne modele zbiorowych zachowań możemy zwiększyć naszązdolność zrozumienia i antycypowania pewnych obszarów ludzkiej aktywności.Niemniej jednak nie możliwe jest stworzenie narzędzi umożliwiających namcałkowitą kontrolę niedeterminowalnego procesu wzrostu miasta. 

Odrzucającideę sztywnego planu na rzecz ewolucyjnych strategii miejskiego wzrostu AleksandraWasilkowska opracowuje prototyp wirtualnej platformy P2P umożliwiającejobserwację, kumulację danych, analizę struktury miejskiej w czasierzeczywistym oraz negocjacje wszystkich aktorów tworzących miasto, takich jak mieszkańcy, inwestorzy, planiści,naukowcy. Idea wirtualnej platformy zostaniezaprezentowana podczas projekcji animacji oraz prezentacji publikacji podkoniec grudnia.

Wnajbliższy poniedziałek Wasilkowska  wraz z prof. Andrzejem Nowakiem poprowadzągrę oraz dyskusję wprowadzającą do zagadnień złożoności, emergencji isamoorganizacji w kontekście interakcji społecznych i ich przełożenia na nowestrategie zarządzania miastem.

Liczbamiejsc ograniczona – zapisz się! szymon@funbec.eu

***

AleksandraWasilkowska (1978)

 Uzyskała dyplom na Wydziale Architektury iUrbanistyki i Politechniki Warszawskiej oraz dyplom z wyróżnieniem w Ecoled’Architecture de Bretagne, od 2006 r. prowadzi własne studio projektowe wWarszawie. Otrzymała wyróżnienie w konkursie na ogród Pontivy we Francji oraz wkonkursie na projekt pawilonu informacyjnego dla Muzeum Żydowskiego wWarszawie. Współzałożycielka kolektywu Meso (wspólnie z Angelique Chedemois i Tam-KienDongiem), zajmującego się m.in. zagadnieniem miejskich systemów złożonych(complex systems). Tworzy architekturę opartą o nielinearne procesy zachodzącew systemach złożonych takich jak miasto, społeczeństwo czy sztuka.

www.olawasilkowska.com

prof.Andrzej Nowak

Psycholog, dyrektor InstytutuSpołecznej Psychologii Internetu i Komunikacji w SWPS-ie i kierownik KatedryBadań Układów Złożonych przy SPIK-u. Specjalizuje się w łączeniu informatyki inauk społecznych. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesówpsychicznych i społecznych.

***

Spotkaniejest częścią cyklu Ekspektatywa (www.ekspektatywa.pl)
Dialog sztuki i nauki. Cykl interdyscyplinarny.

Ekspektatywa prezentuje stanowiska, metody badawcze oraz postawy twórczewynikłe z dialogu artystów z naukowcami. Efekty zaprezentowane zostaną podczaswykładów, spotkań, wystaw i dyskusji. Podsumowanie cyklu stanowi seriapublikacji.

Jak podaje słownik Michała Arcta z 1921 r., termin ekspektatywa oznacza”oczekiwanie, wyczekiwanie, ubieganie się, nadzieję”. Ekspektatywajest więc dosłownym odzwierciedleniem stanu oczekiwania i ciekawości wobecmożliwych scenariuszy rozwoju przyszłości, których pomyślność zależy odinnowacyjnego potencjału przedstawicieli danego społeczeństwa. Przedsięwzięcieto świadomie odnosząc się do niezrealizowanych wcześniej koncepcjipodbudowywanych wiarą w technologię ma na celu wymianę doświadczeń dotyczącychpostępu naukowego oraz dialogu nauki ze sztuką.

Kurator:Krzysztof Gutfrański
Organizacja:Fundacja Bęc Zmiana

 

o sporcie na chłodnej

Dodano 27 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor


29 listopada (niedziela)
godz. 18.00

„Słynni żydowscy sportowcy – historia sportu żydowskiego w Warszawie”

dr Jarosław Rokicki

Klubokawiarnia Chłodna 25

Zapraszamy!

 


 

 

casting do CHÓRU KOBIET

Dodano 27 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Instytut Teatralny im. ZbigniewaRaszewskiego zaprasza na casting do projektu

CHÓR KOBIET

1 grudnia(wtorek)
godz. 17.00

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
Warszawa
(ceglany pawilon ze szklanym wejściem przez Zamkiem Ujazdowskim)

Nacasting przynieś / przygotuj:

 ulubionąpieśń / piosenkę
zdaniew wymyślonym języku
fragmentpieśni chóru z antycznego dramatu (czytany z kartki)
opowieść
przepisna ulubioną potrawę

 

* W trakcie kwalifikacji nie będzie brany pod uwagę wiekkandydatek. Doświadczenia artystyczne | wykształcenie muzyczne nie jestpodstawowym kryterium w wyborze uczestniczek projektu.

***

CHÓR KOBIET

nowoczesny chór tragiczny

Posłuchajcie chóru
Jak wypluwa zalegający przez lata w gardlepiasek
Jak zabiera głos.
Jak rozpętuje językową wieżę Babel
Kim jest chór?
Dramat nowożytny wykluczył go, przysypałpiachem
i skazał na milczenie
Dziś CHÓR KOBIET chce odzyskać, stworzyćgłos

*** 

Kimjest chór?

Dramat nowożytny wykluczył go, przysypał piachem iskazał na milczenie. Dziś chór kobiet chce odzyskać głos. Próbuje mówić. Choćnie wiadomo czy postacie chóru słyszą się jeszcze nawzajem. 

Chcemy stworzyć w Instytucie Teatralnym im. ZbigniewaRaszewskiego nowoczesny chór tragiczny, który przypomni zapomniane nuty ipiosenki, przemówi językiem tekstów wykluczonych, podważy językowe klisze iodsłoni język w jego ideologicznym wymiarze.

Nasz chór będzie wykrzykiwał, wyśpiewywał i wyszeptywał.Słowa potraktuje jak muzykę. Język przemieni w głos.

+ Chór przegiętych dźwięków, żywiołu, rytmu i kontrastów

+ Chór trochę performatywny/ trochę kabaretowy/ trochępopowy/ troche operowy

Partyturą chóru staną się teksty kultury m. in.: fragmenty„Antygony”, dzieła Barthes’a, Foucaulta, Simone de Beauvoire; frazy codziennegojęzyka: reklam i kuchennych recept, fragmentów filmów i baśni. Zabrzmią starepiosenki, przemówienia. Będziemy mówić wieloma językami; po polsku, po grecku,po angielsku; językiem „mężczyzny” i „kobiety”.

O projekcie…

Nowoczesnychór tragiczny Marty Górnickiej przypomni zapomniane nuty i piosenki,przemówi językiem tekstów wykluczonych. Podważy językowe klisze i odsłoni językw jego ideologicznym wymiarze. Partyturą chóru staną się teksty kultury m. in.:fragmenty „Antygony”, dzieła Barthes’a, Foucaulta, Simone de Beauvoire; frazycodziennego języka: reklam i kuchennych recept, fragmentów filmów i baśni. Naszchór będzie wykrzykiwał, wyśpiewywał i wyszeptywał. Słowa potraktuje jakmuzykę. Język przemieni w głos.

Praca chóru będzie równoleglemiejscem eksperymentu i poszukiwań w obszarach:

- pamięci: stare piosenki, pieśnipolskie, zapomniane teksty dramatyczne, pieśni chóru z dramatów antycznych

- głosu: poszukiwanie głosuchóru oderwanego od języka (w grece, w obcych językach, rytmach, echolaliach,powtórzeniach,
krzyku, burdonie)

gender: próbaodnalezienia/odzyskania „prawdziwego” głosu i języka kobiety w kulturze

 

Chór będzie inicjował akcjeperformatywne w konkretnych przestrzeniach miejskich (biblioteka uniwersytecka,Hotel Europejski, stadion, kościół, ulica, ciasne studio, sala gimnastyczna).

***

Produkcja: EwaHevelke

Współpraca muzyczna i kompozytorska: Dobromiła Jaskot, Jan Duszyński, Paweł Mykietyn, Robert Piotrowicz(Musica Genera)

Pierwszy pokaz pracy chóru odbędzie się podczas  tegorocznych Warszawskich Spotkań Teatralnych

MartaGórnicka – reżyserka, wokalistka, absolwentka Wydziału ReżyseriiDramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończyła Warszawską Szkołę Muzycznąim. Fryderyka Chopina, studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim i wPaństwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Autorka filmu „Łaknąć. Próbazapisu wg Sarah Kane” (premiera na festiwalu Odkryte/Zakryte w TeatrzeDramatycznym m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka w ramach AkcjiPerformatywnych). Asystentka i współpracowniczka Roberta Wilsona przy”Symptoms/Akropolis GabrielliMaione i Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Dramatycznym wWarszawie, Redbada Klijnstry przy „Baalu” Bertolta Brechta orazSwietłany Butskaji w pracy nad głosem w teatrze. Zrealizowała czytania dramatóww Laboratorium Dramatu w Warszawie: „Antygony” Sofoklesa (z udziałem m.in.  Agaty Wątróbskiej, Stanisławy Celińskiej,Pawła Paprockiego, Mariusza Bonaszewskiego) i „Jeńców” Filippo TomasoMarinettiego.

 

Wola pełna kontekstów

Dodano 25 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Zapraszamy
na cykl wykładów odbywających się w ramach Festiwalu Wolaart

 

24
listopada (wtorek)
godz. 18:00
Chłodna
25

Gabriela Świtek – Osiedle Za Żelazną Bramą. Praktyki
artystyczne w miejscu pamięci.

Wykład będzie poświęcony
warszawskiemu Osiedlu Za Żelazną Bramą, zaprojektowanemu w 1961 i zbudowanemu w
latach 1965–1971 na ruinach tzw. małego getta. Pod koniec lat 60. osiedle stało
się symbolem socjalistycznej prosperity i społecznego awansu; było także tłem
dla filmów dokumentalnych i fabularnych.

Współcześnie, choć uznawane za „niechciane dziedzictwo” PRL, stanowi inspirację
dla projektów artystycznych i architektonicznych.

Dr Gabriela Świtek, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego, absolwentka Wydziału Historii Sztuki i Architektury University
of Cambridge (1999).
Kieruje działem dokumentacji w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, kuratorka
wystawy Transfer w Pawilonie Polonia w ramach 10. Międzynarodowej Wystawy
Architektury w Wenecji. Autorka m.in. Writing on Fragments: Philosophy,
Architecture, and the Horizons of Modernity (2009).


25
listopada (środa)
godz. 19:00
Chłodna
25

Tomasz Szerszeń – Cóż nam
po ruinach modernizmu? Z Woli do Hotelu Palenque – i z powrotem.

Planowana modernizacja podupadłego
Parku im. Edwarda Szymańskiego na Woli z ultra-modernistycznymi betonowymi
fontannami, które nie działają od lat, jest dobrym pretekstem do postawienia
pytania o status „ruin modernizmu”, a także do przypomnienia
strategii artystów (takich jak m.in. Robert Smithson i Gordon Matta-Clark),
których interesował temat dewastacji i entropicznego rozpadu architektury. W
swej klasycznej pracy (z 1969 roku) Smithson analizuje przypadek paradoksalnej
architektury Hotelu Palenque na Jukatanie. Czy polski Hotel Palenque znajduje
się na Woli?

Tomasz Szerszeń – antropolog kultury, fotograf. Redaktor kwartalnika
„Konteksty”, pracuje w Instytucie Sztuki PAN, gdzie kończy
przygotowywać doktorat. Absolwent MISH na UW, studiował też w Szkole Filmowej w
Łodzi i w EHESS w Paryżu. Współredaguje polską edycję pism Michela Leirisa.
Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendysta Rządu
Francuskiego. Publikował m.in. w „Res Publice Nowej”, „Tygodniku
Powszechnym”, „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”,
„Obiegu”.

 

27
listopada (piątek)
godz. 18:00
Chłodna
25

Małgorzata Kuciewicz
- Dzielnica netto, brutto, tara.

Wola to urbanistyczny
chaos i kontrasty. Pozostałości wielu historycznych warstw nie tworzą spójnej
komozycji. Przyglądając się miejskiej substancji odnajdujemy ważny składnik:
pustkę. Odkrywając jej znaczenie, określając jej granice, pozwalamy wyobraźni
rekonstruować brakujące elementy, konstruować nową strukturę.


Pustka jest naturą Woli.

Małgorzata Kuciewicz studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i
w Tampere. Ma za sobą kurs w amsterdamskim Berlage Institute oraz praktykę w
holenderskiej pracowni H-J Henket architecten bna. Wraz z Krzysztofem
Banaszewskim i Jakubem Szczęsnym współtworzy grupę projektową CENTRALA. Pracują
wspólnie nad konkursami i realizacjami architektonicznymi, dotyczącymi przede
wszystkim obiektów i przestrzeni publicznych. www.centrala.net.pl

 

7 seansów w 7 urodziny za 7 PLN

Dodano 23 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

7 urodziny Mistrzowskiej Szkoły
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy!

26 – 29 listopada
Kino.Lab

WSTĘP – 7 PLN

 

26 listopada
(czwartek)
godz. 20.30

„Popatrz”
reż. Adam Palenta
4’; 2008; dokument
Niewidome dzieci zabierają widza w
podróż do swojego świata wrażliwości i wyobraźni, pokazując, jak odczytują
obrazy za pomocą dotyku.

„Podróż”  *
reż. Dariusz Glazer
30’; 2006; fabuła
Iwona musi wybrać, czy zostać z
bezrobotnym mężem, czy zacząć nowe życie w Londynie. Film o zderzeniu poczucia
odpowiedzialności z marzeniem, by wyrwać się z przygnębiającej rzeczywistości.

„Kuracja”
reż. Maciej Cuske
58’; 2004; dokument
Kuracjusze uzdrowiska w Ciechocinku
poddają się zabiegom zdrowotnym, ale także rozkoszują się spacerami w słońcu,
słuchają koncertów, chodzą na tańce. Dzięki trzytygodniowemu turnusowi nie
tylko podreperują swoje zdrowie, ale również zaznają szczęścia.

27 listopada (piątek)
godz. 18.00

„Cielaczek”
reż. Marek Marlikowski
3’; 2009; dokument
Cielaczek zostaje wyprowadzony z
bezpiecznego siedliska i umieszczony na przyczepie traktora. Jak zakończy się
ta podróż? Zabawne połączenie kina społecznego, komedii, a nawet… thrillera.

„Jak to jest być moją matką”  *

reż. Norah McGettigan
20’; 2007; fabuła
Córka niepełnosprawnej Moniki kręci
film o codziennym życiu swojej matki. To doświadczenie wyzwala w nich skrywane
dotąd emocje.

„Gadzio”  **
reż. Kryspin Pluta
15’; 2007; dokument
Muzyka jest przyczyną spotkania
romskiego chłopca i starego Ślązaka. Zbuntowane teksty młodego hip-hopowca
kontrastują z sielankowymi piosenkami starego Ślązaka, lecz konfrontacja ta
prowadzi do narodzin nieoczekiwanej więzi. 

„Londek”
reż. Rafał Żurek
27’; 2008; dokument
37-letni Rafał wyrusza do Londynu,
by odnaleźć przyjaciół, którzy wyemigrowali z Polski w latach 90. Kiedyś
tworzyli zgraną, punkową ekipę – czy ich ideały i zapał przetrwały próbę czasu?
Film o konfrontacji marzeń z rzeczywistością  i poszukiwaniu swojego
miejsca w wielokulturowej Europie.

„Przełamując mury”  ***
reż. Paweł Ferdek
33’; 2009; dokument
Historia trojga tancerzy: Danyi z
Izraela, Renaty z Polski oraz Markusa z Niemiec, którzy przyjeżdżają do
Jerozolimy, by poprzez uliczny taniec skomentować rzeczywistość i zabrać głos w
najważniejszych, ich zdaniem, sprawach. Czy jednak mieszkańcy wielokulturowego,
barwnego miasta dostrzegą ich wysiłki?

27 listopada (piątek)
godz. 20.00

„Felgarz z Woli”
reż. Kuba Maciejko
15’; 2008; dokument
Tytułowy felgarz jest jednym z
ostatnich przedstawicieli cechów rzemieślniczych w Warszawie. Pełen ciepła i
poczucia humoru film prezentuje postać człowieka, który poświęcił się swojej
pasji.

„Kredens”  ****
reż. Jacob Dammas

27’; 2007; dokument

Jacob – Duńczyk, którego rodzice
musieli wyemigrować z Polski, odwiedza Wrocław i miejsce, gdzie w swoim czasie
mieszkała jego rodzina. Rozmawia z dawnymi sąsiadami, próbując odnaleźć starą
pamiątkę rodzinną: tytułowy kredens.

„Na kredyt”  *
reż. Przemysław Nowakowski
30’; 2008; fabuła
Współczesna wersja średniowiecznej
legendy o parze kochanków, którzy nie mogli się spotykać z powodu klątwy. W
przypadku Agnieszki i Lucka klątwą okazuje się kredyt mieszkaniowy – spłata rat
wymaga, żeby pracowali coraz więcej, aż zupełnie przestają się widywać. Czy ich
związek przetrwa rozłąkę?

„Henio, idziemy na Widzew”
reż. Michał Jóźwiak
29’; 2008; dokument
Marcin jest niewidomym kibicem i
masażystą w piłkarskim klubie. Sam, mierząc się  z życiem, wychowuje
4-letniego słabo widzącego Henia. Zabiera go na stadion, pokazuje swoją pracę i
świat kibiców Widzewa.

28 listopada (sobota)
godz. 18.00

„Przy rzece”
reż. Magdalena Kowalczyk
11’; 2006; dokument
Dzień z życia robotników
regulujących brzeg Wisły. Poetyckie zdjęcia, montaż i efekty dźwiękowe
nawiązują do polskiej klasyki dokumentu.

„Pogodna”
reż. Renata Gabryjelska
30’; 2009; dokument
Dziewięćdziesięcioletnia Nina i jej
niezamężna córka Alicja żyją razem w ciasnym mieszkanku. Ich życie kręci się
wokół zespołu tanecznego dla seniorów, który obie z pasją prowadzą. Wydaje się,
że praca rekompensuje im brak mężczyzn w życiu. Czy na pewno?

„Kierunek: Islandia”
reż. Kalina Alabrudzińska
23’; 2009; dokument
Zapis podróży babci, matki i córki,
które wyruszają na Islandię, by odkryć fragment rodzinnej przeszłości. Wyprawa
staje się okazją do zbliżenia między trzema kobietami i trzema pokoleniami, a
to wszystko w niezwykłej scenerii poruszającej wyobraźnię wyspy.

„Aria Diva”  *
reż. Agnieszka Smoczyńska
30’; 2007; fabuła
Opowieść o fascynacji i przyjaźni
dwóch kobiet: spełniającej się w prowadzeniu domu Basi oraz operowej Divie,
która zostaje jej sąsiadką. Nić sympatii, jaka nawiązuje się między nimi,
przeradza się w zaskakujące dla obu kobiet uczucie.

28 listopada (sobota)
godz. 20.00

„Cisza”
reż. Maciej Cuske, Robert Gliński,
Edyta Wróblewska, Tomasz Wolski, Bartek Konopka, Marcin Bortkiewicz
19’; 2003; dokument
Zestaw krótkich filmów
dokumentalnych, powstałych podczas I edycji kursu dokumentalnego, na różne
sposoby interpretujących  „ciszę”.

„Za płotem”
reż. Marcin Sauter
12’; 2005; dokument
Film, który pozwala oderwać się na
chwilę od codzienności i zaprasza do przypomnienia sobie czasów młodości,
wiecznych wakacji i gorącego lata. Wtedy wszystko było na wyciągnięcie ręki,
czekało tyle rzeczy do odkrycia, tyle historii do poznania, a każdy dzień zdawał
się trwać wiecznie…

„Koniec ulicy”
reż. Anna Stępczak – Patyk
27’; 2005; dokument
Krótka ulica Piekarska na Górnym
Śląsku ma wkrótce zmienić się w trasę szybkiego ruchu. Tożsamość miejsca, w
którym toczyło się zwykłe-niezwykłe życie pozostanie już tylko w pamięci
mieszkających na nowym osiedlu ludzi a ślad tego czasu – w filmie.

„Trójka do wzięcia”  *
reż. Bartek Konopka
39’; 2006; fabuła
Śmiertelnie chora kobieta samotnie
wychowująca trójkę dzieci pragnie znaleźć dla nich nowy dom. 16-letnia Inga nie
chce dopuścić, aby opieka społeczna rozdzieliła ją z młodszym rodzeństwem, dla
którego sama musi stać się matką.

29 listopada (niedziela)
godz. 18.00

„PRL de Luxe”  **
reż. Edyta Wróblewska
15’; 2008; dokument
Crazy Mike z Krakowa organizuje
wycieczki dla turystów z Zachodu: odwiedzając relikty przeszłości, przybliża im
uroki życia w PRL-u oraz absurdy realnego socjalizmu. Czy ta wyprawa zostawi w
nich jakiś ślad?

„Na działce”
reż Thierry Paladino
27’; 2006; dokument
Opowieść o rodzinie głuchoniemych,
która na pracowniczej działce robi niemal wszystko, poza odpoczynkiem. Zmagania
działkowiczów ze złośliwością przedmiotów oraz ich małe dziwactwa, w całości
tworzą zabawny, utrzymany w czeskim klimacie film.

„Kilka mniejszych wygranych”
reż. Lesław Dobrucki
15’; 2008; dokument
W nowoczesnym mieście nie ma miejsca
dla małej budki, gdzie sprzedaje się losy na loterię. Jej koniec oznacza także
rozpad towarzyskich więzi stałych klientów.

„Lunatycy”  *
reż. Maciek Sterło-Orlicki
30’; 2009; fabuła
Czasami prawdziwa miłość jest
cenniejsza niż wszystkie włosy na głowie. Historia fryzjera Rafała, który po bolesnym
rozstaniu z Kamą, niespodziewanie dla siebie samego znajduje nowe uczucie.

29 listopada (niedziela)
godz. 20.00

„Telefono”
reż. Marcin Wrona
3’; 2004; fabuła
Patty Diphusa – wykreowana przez
Pedro Almodovara fikcyjna gwiazda filmów erotycznych – przyjeżdża do Polski.
Czeka tu na wymarzonego mężczyznę, który jednak się nie pojawia. Zawiedziona
Patty dzwoni do reżysera i prosi o interwencję…

„Rendez-vous”
reż. Marcin Janos Krawczyk
8’; 2006; dokument
Opowieść o tym, jak proste rzeczy,
na które zwykle nie zwracamy uwagi, mogą sprawiać radość i budować wyjątkową
atmosferę: dotknięta zespołem Downa para zakochanych spotyka się w kawiarni, by
zaplanować wspólną przyszłość.

„Andrzej Wajda: Róbmy
zdjęcie!”  *****
reż. Zespół Filmowy Paladino
54’; 2008; dokument
Film o talencie i pasji wielkiego
reżysera – twórcy o niezwykłej wrażliwości, precyzji oraz poczuciu misji. Jest
to też zapis kilkumiesięcznych zmagań, pokazujący atmosferę pracy i ogrom
filmowej maszynerii na planie „Katynia”.

„Ekipa”
reż. Lesław Dobrucki, Kuba Maciejko,
Rafał Samborski
25’; 2007; dokument
Historia kina z zupełnie innej
perspektywy: pozostający zazwyczaj w cieniu oświetlacze, elektrycy, wózkarze
opowiadają o kulisach pracy na planach filmowych największych polskich
reżyserów.

 

* Film wyprodukowany w ramach
programu „30 minut” – wspólnej inicjatywy Szkoły Wajdy, Studia Munka SFP, TVP i
PISF.
** Film wyprodukowany w ramach
programu „Pierwszy dokument” – wspólnej inicjatywy Szkoły Wajdy, Studia Munka
SFP, TVP i PISF.
*** Film powstał w ramach programu
,,Triangle Dialogue” realizowanego przez Mistrzowską Szkołę Reżyserii
Filmowej Andrzeja Wajdy, ifs Międzynarodową Szkołę Filmową z Kolonii oraz
Szkołę Filmową Sam Spiegiel z Jerozolimy.
**** Koproducent: Graniza.
***** Koproducent: Telekomunikacja
Polska SA.

 

obowiązkowo

Dodano 23 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autorMuzeum Historii Żydów Polskich

serdecznie zaprasza na wykład Jörga Heisera:

Prawdziwe bękarty wojny. Maski pop-kultury i Holokaust

Wtorek, 24 XI 2009, o godz. 20.00 w Nowym Wspaniałym Świecie,

ul. Nowy Świat 63, róg ul. Świętokrzyskiej


Wykład Jörga Heisera, wybitnego niemieckiego krytyka sztuki, kuratora i współwydawcy pisma Frieze Magazine otworzy cykl spotkań towarzyszących projektowi (…)

Po wykładzie rozmowę z gościem i publicznością poprowadzą dr Mateusz Salwa i Paweł Mościcki.


 to rzeźba językowa Anny Baumgart i Agnieszki Kurant, która na początku grudnia pojawi się nad ulicą Chłodną w Warszawie i kolejne przedsięwzięcie Muzeum w ramach projektu !Uwaga. Działania w pamięci. Zapraszamy do rozmowy na temat wspólnej polsko-żydowskiej przeszłości, pamięci i upamiętniania.

 

Kultura w budowie. Zacznijmy w Warszawie.

Dodano 22 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Zapraszamy na konferencję poświęconą propozycjom przedstawionym przez zespoły prof.
Hausnera i Izdebskiego przed Kongresem Kultury Polskiej i możliwościom
ich realizacji w kontekście prac nad reformą systemu kultury w
Warszawie.

25 listopada (środa)
godz. 12:00
Klubokawiarnia Chlodna 25

***

Działające od kilku lat w Warszawie Komisje Dialogu
Społecznego, inicjatywy warszawskich aktywistów jak chociażby
Reanimator czy Wolny Uniwersytet Warszawy oddolnie prowadzą walkę o
reformę systemu kultury. Warszawa dojrzewa. Dojrzewają urzędnicy,
otwierając się na potrzeby środowiska, dojrzewa środowisko ludzi
kultury dostrzegając w dialogu jedyną szansę na skuteczną walkę o
lepszy kształt systemu wspierania kultury.

Poprawiające się
warunki działalności kulturalnej, zwiększające się środki na projekty
artystyczne, wypracowywane w dialogu priorytety polityki kulturalnej
pozwalają na realizowanie coraz lepszych i bardziej przemyślanych
wydarzeń kulturalnych. Kultura w Warszawie to nie tylko instytucje
kultury, miejskie teatry i biblioteki. Powstanie niepublicznych centrów
kultury, prywatnych teatrów, obywatelskich domów kultury stało się
faktem. Miasto wsparło działalność wielu z tych inicjatyw wieloletnim
dofinansowaniem, planuje przekazanie miejskiego teatru w zarządzanie
organizacji pozarządowej, zamiast tworzyć kolejną instytucję,
przeznacza lokal miejski na działalność kulturalną. Czy to pojedyncze
przypadki, czy wyraz tendencji zmierzającej do radykalnej zmiany w
finansowaniu i organizowaniu życia kulturalnego Warszawy? Czy bez zmian
legislacyjnych na poziomie lokalnym dalsze reformy są możliwe?

Raporty
poświęcone stanowi kultury w Polsce, jej finansowaniu i sposobom jej
zarządzania, które pojawiły się przed Kongresem Kultury i które z
trudem udało się przeczytać wydawały się być nie tylko doskonałym
impulsem do dyskusji, ale też pierwszą od dawna, spójną propozycją
kształtu całego systemu rozwoju kultury w Polsce. Dziwić musi trochę
fakt, że po wysoce powierzchownej dyskusji w mediach, zniknęły nie
tylko ze stron internetowych MKiDN, ale też z głów decydentów. Czyżby
wystraszono się oporu środowiska?

Chyba niewystarczająco
głęboko zostały te ciekawe dokumenty omówione. Chyba nie stworzono
warunków do jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji na ich temat. Ze
stratą dla wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej kultury.
Chcemy wrócić do rozmów. Chcemy prawdziwej dyskusji. Po cyklu spotkań o
kulturze warszawskiej Reanimatora i na Wieczernicach Warszawskich,
pozytywistycznej pracy w Komisji Dialogu Społecznego zapraszamy do
rozmów o propozycjach, które wyszły spod piór zespołów kierowanych
przez prof. Hausnera i Izdebskiego.

Propozycje ekonomistów
chcemy omawiać na żywym organizmie, analizować konkretne zdarzenia,
instytucje, rozwiązania w Warszawie pod kątem reform w kulturze.

 

Tytuł roboczy Warszawa po raz kolejny na Chłodnej25

Dodano 22 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Zapraszamy na kolejne spotkanie

z cyklu
TYTUŁ ROBOCZY WARSZAWA

23 listopada (poniedziałek)
godz. 19.00
Chłodna 25

W poniedziałkowy wieczór przodownicy i przodownice pracy ożyją i
zejdą z warszawskich cokołów MDM-u i Placu Defilad. Naszym
przewodnikiem po Warszawie lat 50-tych będzie Ewa Toniak, autorka
książki Olbrzymki. Porozmawiamy o socrealistycznym modelu
kobiety, trudnej drodze do emancypacji oraz o wpływie ówczesnych
reprezentacji na współczesną sztukę polską.
 

ę i Migawki po raz kolejny!

Dodano 22 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor
Zapraszamy na pierwsze spotkanie poświęcone fotografii

25 listopada (środa)
godz. 16:00
Klubokawiarnia Chłodna 25


Gościem spotkania będzie fotoreporter Krzysztof Miller.

Krzysztof
Miller
– W latach 1976-1986 wielokrotny mistrz Polski seniorów w
skokach do wody z trampoliny i… wieży. Od 1986 razem z Jerzym
Gumowskim autor zdjęć dla pism drugiego obiegu w Polsce Agencja
Solidarność. Od 1988 fotograf Centrum Informacji Akademickiej NZS,
współpracownik „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. Fotografował w 1989
obrady Okrągłego
Stołu. Od 1989 fotoreporter „Gazety Wyborczej”. Autor
zdjęć z czechosłowackiej Aksamitnej Rewolucji, przewrotu w Rumunii,
wojen (m.in. w Bośni i Chorwacji). W 2000 juror konkursu World Press
Photo.

O Migawkach…

Pasją portretowania rzeczywistości dzielimy się od dawna. Migawki to
formuła otwartych spotkań prowadzonych przez mistrzów polskiej
fotografii (w zeszłej edycji m.in. Tadeusz Rolke i Tomasz Tomaszewski)
oraz cykl warsztatów dotyczących różnych jej aspektów. Uczestnicy pod
okiem znawców dziedziny rozwijają i pogłębiają swoje umiejętności. Mają
możliwość podjęcia dyskusji, wymiany wcześniejszych doświadczeń,
poglądów i opinii, uzupełnienie brakujących wiadomości technicznych,
wzajemne konsultacje merytoryczne oraz wspólne oglądanie zdjęć.

Mierzymy
się fotograficznie ze wspólnie wybranymi tematami: wyruszamy na kilka
fotograficznych spacerów po okolicy, tworzymy
fotograficzno-wizualno-artystyczną akcję poświęconą wybranemu miejscu
lub problemowi miasta. Akcja będzie nie tylko prezentacją dokonań
grupy, ale przede wszystkim, zaproszeniem innych mieszkańców do
twórczej współpracy i rozmowy.

Migawki są inspiracją do
patrzenia, dostrzegania, przetwarzania i zmieniania na lepsze. Obraz
fotograficzny – pomyślany jako działanie, wykreowany, ożywiony, ujawnia
to, co na co dzień niewidoczne – może być narzędziem zmiany.

 

  • RSS