Ekspektatywa na Chłodnej 25

Dodano 27 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

„Warszawa jakoemergentna struktura”
30listopada (poniedziałek)
godz. 18.30

Chłodna 25

 Udziałbiorą: Aleksandra Wasilkowska, prof. Andrzej Nowak, Joanna Erbel

Warszawajako struktura emergentna to projekt badającymiasto w kontekście teorii systemów złożonych, w których wszystkie elementyoddziaływają nasiebie w sposób dynamiczny i nieliniowy. Jeśli potraktujemy urbanizację  jako proces ‚krystalizacji chaosu’czyli nagromadzania się nowych cząsteczek w czasie, to okaże się, że podobnemechanizmy możemy odnaleźć w przypadku oddolnego formowania się grupspołecznych jak i samoorganizacji materii nieożywionej. Tworzącsocjofizyczne modele zbiorowych zachowań możemy zwiększyć naszązdolność zrozumienia i antycypowania pewnych obszarów ludzkiej aktywności.Niemniej jednak nie możliwe jest stworzenie narzędzi umożliwiających namcałkowitą kontrolę niedeterminowalnego procesu wzrostu miasta. 

Odrzucającideę sztywnego planu na rzecz ewolucyjnych strategii miejskiego wzrostu AleksandraWasilkowska opracowuje prototyp wirtualnej platformy P2P umożliwiającejobserwację, kumulację danych, analizę struktury miejskiej w czasierzeczywistym oraz negocjacje wszystkich aktorów tworzących miasto, takich jak mieszkańcy, inwestorzy, planiści,naukowcy. Idea wirtualnej platformy zostaniezaprezentowana podczas projekcji animacji oraz prezentacji publikacji podkoniec grudnia.

Wnajbliższy poniedziałek Wasilkowska  wraz z prof. Andrzejem Nowakiem poprowadzągrę oraz dyskusję wprowadzającą do zagadnień złożoności, emergencji isamoorganizacji w kontekście interakcji społecznych i ich przełożenia na nowestrategie zarządzania miastem.

Liczbamiejsc ograniczona – zapisz się! szymon@funbec.eu

***

AleksandraWasilkowska (1978)

 Uzyskała dyplom na Wydziale Architektury iUrbanistyki i Politechniki Warszawskiej oraz dyplom z wyróżnieniem w Ecoled’Architecture de Bretagne, od 2006 r. prowadzi własne studio projektowe wWarszawie. Otrzymała wyróżnienie w konkursie na ogród Pontivy we Francji oraz wkonkursie na projekt pawilonu informacyjnego dla Muzeum Żydowskiego wWarszawie. Współzałożycielka kolektywu Meso (wspólnie z Angelique Chedemois i Tam-KienDongiem), zajmującego się m.in. zagadnieniem miejskich systemów złożonych(complex systems). Tworzy architekturę opartą o nielinearne procesy zachodzącew systemach złożonych takich jak miasto, społeczeństwo czy sztuka.

www.olawasilkowska.com

prof.Andrzej Nowak

Psycholog, dyrektor InstytutuSpołecznej Psychologii Internetu i Komunikacji w SWPS-ie i kierownik KatedryBadań Układów Złożonych przy SPIK-u. Specjalizuje się w łączeniu informatyki inauk społecznych. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesówpsychicznych i społecznych.

***

Spotkaniejest częścią cyklu Ekspektatywa (www.ekspektatywa.pl)
Dialog sztuki i nauki. Cykl interdyscyplinarny.

Ekspektatywa prezentuje stanowiska, metody badawcze oraz postawy twórczewynikłe z dialogu artystów z naukowcami. Efekty zaprezentowane zostaną podczaswykładów, spotkań, wystaw i dyskusji. Podsumowanie cyklu stanowi seriapublikacji.

Jak podaje słownik Michała Arcta z 1921 r., termin ekspektatywa oznacza”oczekiwanie, wyczekiwanie, ubieganie się, nadzieję”. Ekspektatywajest więc dosłownym odzwierciedleniem stanu oczekiwania i ciekawości wobecmożliwych scenariuszy rozwoju przyszłości, których pomyślność zależy odinnowacyjnego potencjału przedstawicieli danego społeczeństwa. Przedsięwzięcieto świadomie odnosząc się do niezrealizowanych wcześniej koncepcjipodbudowywanych wiarą w technologię ma na celu wymianę doświadczeń dotyczącychpostępu naukowego oraz dialogu nauki ze sztuką.

Kurator:Krzysztof Gutfrański
Organizacja:Fundacja Bęc Zmiana

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS