w niedzielę CUKUNFT

Dodano 21 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor


22 LISTOPADA

w Kulturalnej

jesteśmy

z CUKUNFTEM

bądźcie tam

www.mysace.com/cukunft

 


Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi ogłasza nabór ekspertów opiniujących pod względem
merytorycznym oferty składane w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji w roku 2010 na następujące zadania:

1. Realizacja projektów nowatorskich artystycznie, innowacyjnych formalnie i technologicznie.
2. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących stałą lub cykliczną ofertę kulturalną Warszawy.

Kandydaci na ekspertów powinni posiadać:

* dobrą znajomość sektora pozarządowego;
* interdyscyplinarną wiedzę związaną z zadaniem konkursowym;
* szeroką wiedzę na temat kultury i znajomość specyfiki działań artystycznych oraz kulturalnych;
* wyższe wykształcenie.

Dodatkowo mile widziane będą:

* doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
* rekomendacje podmiotów działających w sferze kultury;
* aktywne uczestnictwo w kulturze i w życiu publicznym udokumentowane np. publikacjami;
* doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i
poufność dotyczącą opiniowanych ofert oraz mieć możliwość zaopiniowania
ofert w formie elektronicznej.

Z wybranymi osobami zostanie zawarta umowa cywilno-prawna. Wymagana
będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną znaczną liczbę
złożonych projektów oraz krótki czas przewidziany na ich ocenę.

Planowane wynagrodzenie za dokonanie oceny jednej oferty wynosi 60 złotych brutto.

Należy złożyć następujące dokumenty:

* życiorys zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych (z
deklaracją dotyczącą zadań konkursowych, w których kandydat czuje się
ekspertem);
* list motywacyjny;
* kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata;
* oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo
skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu
pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór oświadczenia dostępny jest
poniżej w plikach do pobrania).

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2009 roku (decyduje data
wpływu do Centrum Komunikacji Społecznej) na poniższy adres:

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
pok. 1.36 ( I piętro)
z dopiskiem: „EKSPERCI – KULTURA”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia
niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają
rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie
poinformowane o wynikach naboru.

Wyboru ekspertów dokona Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi w porozumieniu z Biurem
Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielem komisji dialogu
społecznego działających przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

http://um.warszawa.pl/ngo/
files/File/oswiadczenie_2010.doc

Do wglądu:

ZARZĄDZENIE NR 3850/2009 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2009 ROKU >>>

http://bip.warszawa.pl/NR/
exeres/DCC58154-EA67-45D3-8241-03A788DE1E9A,frameless.htm

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH >>>

http://um.warszawa.pl/ngo/
files/File/zgoda.doc

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI >>>

http://um.warszawa.pl/ngo/
files/File/deklaracja_2010.doc

O podpisanie Deklaracji proszone będą osoby zakwalifikowane na
ekspertów do zaopiniowania ofert pod względem merytorycznym, w związku
z czym powyższy dokument nie jest wymagany jako załącznik do zgłoszenia.

 

W sobotę pojedynek na słowa i muzykę

Dodano 18 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie

Akademii Świadomego Życia

21 listopada (sobota)
godz. 15:00
Chłodna 25Gośćmi spotkania będą:

Szymek
Tarkowski z zespołu Pustki,
Ola
Bilińska wokalistka z zespołu Płyny,
Bożena
Praszczak – polonistka z L.O. im. Staefana Batorego

 

Wspólnie poprowadzą
spotkanie zatytułowane
Norwid vs.
Świetlicki, Shakespeare vs. Kazik – pojedynek na słowa.
Warsztat ma na celu
przybliżenie młodym ludziom poezji oraz zgłębienie jej znaczenia przy
wykorzystaniu we współczesnej muzyce.

 

Młodzież jest
niestety często zniechęcona do czytania poezji. Kojarzy się ona ze szkołą i
stanowi obowiązek. Słuchamy muzyki ale nie zawsze mamy świadomość wartości
tekstu, który występuje w utworze.
– mówi Marlena Moździńska – koordynator
projektu – Zaprosiłyśmy do udziału
zarówno przedstawicieli warszawskiej sceny muzycznej jak i polonistkę ze
stołecznego liceum aby w sposób naturalny i fachowy ukazać znaczenie poezji w
muzyce, której młodzież słucha na co dzień. Zaprezentujemy muzykę na żywo i
zaprosimy uczestników do definiowania teoretycznie prostych pojęć a potem do
wspólnego muzykowania. Pragniemy wzbudzić większą świadomość w odbiorze i
interpretacji utworu. Umiejętność ta jest niezbędnym elementem
w kształtowaniu
gustów u młodzieży i nie tylko.”

 

 
Listopadowe
zajęcia odbędą się jak zwykle w formie warsztatu. luźnej rozmowy, wymiany
ciekawych doświadczeń. Podczas spotkania wysłuchamy również muzyki na żywo w
wykonaniu Szymka Tarkowskiego i Oli Bilińskiej.

Ważna informacja!

Chętnych prosimy o przyniesienie ze sobą instrumentów
muzycznych.

 
Spotkania AŚŻ są bezpłatne. Aby wziąć udział w ostatnich już zajęciach wystarczy wysłać maila
zgłoszeniowego na adres akademiasza@gmail.com.

Ilość miejsc ograniczona.


 ***

Akademiasz /Akademia Świadomego
Życia/ rozpoczęła swoją działalność w kwietniu tego roku. Odbyło się osiem
spotkań z czego każde dotyczyło innej sfery zainteresowań młodych ludzi. Cykl
warsztatów, które od samego początku cieszyły się dużym zainteresowaniem
uczestników po woli  dobiega końca.
Akademiasz oferował wiele pomysłowych i nietuzinkowych pomysłów i służył jako
alternatywną formę edukacji dla młodzieży. Był spacer po rondzie Wiatraczna, wspinaczka
wysokogórska, wzniosłe, ale na wesoło, rozmowy z dziedziny etyki i filozofii a
nawet zajęcia w ciemni fotograficznej. Odwiedziliśmy stupę buddyjską i
rozmawialiśmy o tym, jak aktywnie działać 
lokalnie i czy możemy mieć wpływ na kształt  przestrzeni miejskiej. Spotkania były
adresowane głównie do młodzieży gimnazjalnej i licealnej ale przychodzili
również starsi i młodsi uczestnicy. Po raz kolejny okazało się, że ciekawe
przedsięwzięcia cieszą się zainteresowaniem bez względu na metrykę.

 
Organizatorem
Akademii Świadomego Życia jest Stowarzyszenie
Teatru Konsekwentnego.

Zadanie zrealizowane
dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

ZAPRASZAMY!

 

miasto szuka ekspertów

Dodano 18 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Nabór ekspertów opiniujących projekty z zakresu kultury


Pełnomocnik
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
ogłasza nabór ekspertów opiniujących pod względem merytorycznym oferty
składane w I
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010
na następujące zadania:

 1. Realizacja projektów nowatorskich artystycznie, innowacyjnych formalnie i technologicznie.
 2. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących stałą lub cykliczną ofertę kulturalną Warszawy.


Kandydaci na ekspertów powinni posiadać:

 • dobrą znajomość sektora pozarządowego;
 • interdyscyplinarną wiedzę związaną z zadaniem konkursowym;
 • szeroką wiedzę na temat kultury i znajomość specyfiki działań artystycznych oraz kulturalnych;
 • wyższe wykształcenie.


Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
 • rekomendacje podmiotów działających w sferze kultury;
 • aktywne uczestnictwo w kulturze i w życiu publicznym udokumentowane np. publikacjami;
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze kulturalnym.


Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność,
bezstronność i poufność dotyczącą opiniowanych ofert oraz mieć
możliwość zaopiniowania ofert w formie elektronicznej.

Z
wybranymi osobami zostanie zawarta umowa cywilno-prawna. Wymagana
będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną znaczną liczbę
złożonych projektów oraz krótki czas przewidziany na ich ocenę.

Planowane wynagrodzenie za dokonanie oceny jednej oferty wynosi 60 złotych brutto.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych (z deklaracją dotyczącą zadań konkursowych, w których
  kandydat czuje się ekspertem);
 • list motywacyjny;
 • kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata;
 • oświadczenie
  o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz
  o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych (wzór oświadczenia dostępny jest poniżej w
  plikach do pobrania).


Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2009 roku (decyduje data wpływu do Centrum Komunikacji Społecznej) na poniższy adres:

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
pok. 1.36 ( I piętro)
z dopiskiem: „EKSPERCI – KULTURA”

Zgłoszenia
kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia niespełniające wymogów
określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby
zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o
wynikach naboru.

Wyboru ekspertów dokona Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi w porozumieniu z Biurem
Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielem komisji dialogu
społecznego działających przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy.


Do pobrania:

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

Do wglądu:

ZARZĄDZENIE NR 3850/2009 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2009 ROKU >>>

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH >>>

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI >>>

O
podpisanie Deklaracji proszone będą osoby zakwalifikowane na ekspertów
do zaopiniowania ofert pod względem merytorycznym, w związku z czym
powyższy dokument nie jest wymagany jako załącznik do zgłoszenia.

 

polecamy w kinie

Dodano 18 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

idźcie do kina kultura

na film

WARSZAWA DO WZIĘCIA

 

Koncert życzeń w piątek na Chłodnej

Dodano 16 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Koncert Życzeń /DJ Stanisław

20 listopada (piątek)
godz. 20.00
Chłodna 25pijemy Russian Standard. courtesy of Slavs and Tatars.

Spotkanie jest wyrazem nieoficjalnej radości z powodu trwania festiwalu Wola Art 2009.

MiastoProjektWola

to kolejna edycja festiwalu Wola Art, który w tym roku odnosi się do
granic przestrzeni.
Tegoroczny festiwal to sześć indywidualnych
projektów artystów polskich i zagranicznych oraz wykłady teoretyków

architektury i sztuki.

Od 20-go do 30-go listopada 2009 na Woli swoje
instalacje pokażą
Koen De Decker, Jerzy Goliszewski, Lang/Baumann,
Elham Rokni, Slavs and Tatars, Jakub Szczęsny.

więcej:
www.wola.art.pl


 


Biuro
Kultury m. st. Warszawy i Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury

zapraszają na spotkanie poświęcone stypendiom artystycznym.

Jak wypełniać wnioski? Czy można zgłosić kilka projektów?
Czy stypendium można przejeść? Czy przeznaczyć na drogi sprzęt?

Wszystkiego dowiesz się na spotkaniu w

InfoQulturze (pl. Konstytucji 4),

17 listopada o godz. 17.00.

O
stypendiach opowiedzą
Marek Kraszewski, dyrektor Biura Kultury,

Małgorzata Naimska, zastępca dyrektora Biura Kultury oraz
Iza Natasza
Czapska i Justyna Pankiewicz.
 

W piątek 13-go spotkanie KDS ds. Kultury

Dodano 12 listopada 2009, w Bez kategorii, przez autor

Zapraszamy na kolejne z cyklu spotkanie

Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury

13 listopada
(piątek)
godz. 17.30
Chłodna 25

Spotkanie
będzie poświęcone:

- losom
wypracowanego systemu eksperckiego oraz konkursom na 2010 r.

- stypendiom
artystycznym m.st.Warszawa

- budowaniu bazy
ekspertów i członków zespołów opiniujących na 2010 r.

 

 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone nowej książce
„Projekt mężczyzna”

12 listopada (czwartek), godz. 19:00
Chłodna 25

Wstęp wolny!

Spotkanie poprowadzi:
Roman Kurkiewicz

O książce rozmawiać będą
:
Justyna Sobolewska, Agnieszka Wolny-Hamkało, Zyta Rudzka, Hanna Samson oraz Piotr Siemion


***


Autorzy tekstów: Grażyna Plebanek , Łukasz Orbitowski
, Marta Podgórnik , Hanna Bakuła, Agnieszka Drotkiewicz, Janusz
Anderman, Hanna Samson, Anna Janko, Jacek Bierut, Miłka Malzahn,
Hubert-Klimko-Dobrzaniecki, Mariusz Szczygieł, Błażej Dzikowski, Piotr
Siemion, Zyta Rudzka, Jerzy Pilch, Miron Białoszewski, Kornel
Filipowicz, Tadeusz Różewicz, Natasza Goerke, Małgorzata Rejmer i Anna
Bolecka.

Zadając
autorom temat „mężczyzna” i szukając „męskich” opowiadań twórcy
antologii liczyli nie na efekt satyryczny,
ale literacki. Ciekawiło
ich, jak autorzy opowiedzą swoje historie, jakich mężczyzn skonstruują.
Liczyli na różnorodność, dlatego zostawione zostały opowiadania dawne z
nowymi. Wyłoniła się ciekawa mozaika portretów. Tytuł antologii
„Projekt mężczyzna” nie ma kojarzyć się z obrazem mężczyzny idealnego, 
mężczyzny nowych czasów, wirtualnym tworem, który powinien zaistnieć.
Ten „projekt” jest właśnie ucieczką przed „obrazem współczesnego
mężczyzny”, który byłby stereotypem. Książka ta to po prostu zbiór
zajmujących historii, choć nie można zauważyć, ze przeważają w nich
ciemne barwy. Jedyny dyskomfort jest taki, że czasem chciałoby się
dłużej przebywać w świecie stworzonym przez  autorów, ale opowiadanie
jest gatunkiem szlachetnym, wymagającym dyscypliny i kondensacji, i
nieuchronnie szybko się kończy.

 

12 listopada

o godz. 21.00

Szamburski’s Song Oriented Solo.
SSoS!


Paweł Szamburski – ur. 1980, klarnecista, improwizator, animator kultury. Studiował na wydziale Antropologii Kultury oraz Muzykologii UW. Współtworzy niezależne wydawnictwo LadoAbc oraz Stowarzyszenie Kulturalne Lado – środowisko, którego konsekwentna trwająca już kilkanaście lat działalność muzyczna, wydawnicza oraz animacyjna przyczyniła się do niezwykle dynamicznego rozwoju nowej muzyki w Polsce. W roku 2009 Paweł Szamburski obchodzi dziesięciolecie działalności artystycznej!

Szamburski jest członkiem grupy badaczy puszczy dźwiękowej – Horny Trees, założycielem i liderem zespołu Meritum, od wielu lat prowadzi autorski cykl imprez z muzyką improwizowaną „Djazzpora”. W solowym projekcie „RepeatOne” komponuje muzykę na klarnet przetwarzany i amplifikowany. Udziela się również w takich projektach jak: Cukunft, kwartet klarnetowy Ircha, Tupika. W duecie Sza/Za – Szamburski / Zakrocki tworzy muzykę dla filmu, teatru, kina niemego oraz tańca współczesnego, w 2009 roku zdobył wyróżnienie za muzykę na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontrapunkt“ w Szczecinie oraz nagrodę główną za muzykę od Ministra Kultury i od Teatru Narodowego w XV Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Sztuki Współczesnej. Szamburski komponował min. dla „Auto Da Fe” reż. Paweł Miśkiewicz – Stary Teatr, „Wątpliwość” reż. Piotr Cieplak Teatr Polonia, „Gwiazdy spadają w sierpniu” reż. Marcin Liber – Muzeum Powstania Warszawskiego, „Utwór Sentymentalny na 4 Aktorów“ reż. Piotr Cieplak – Teatr Montownia, „Salamandra” reż. G. Roszal – Święto Kina Niemego, „Solo na Pradze“ reż. Zbigniew Kowalski Studium Teatralne, „Przed Południem Przed Zmierzchem“ reż. Piotr Cieplak, Leszek Bzdyl, Teatr Nowy. Swoją muzyką w licznych projektach wspierał także instytucje takie jak Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Galerię Zachęta, Filmotekę Narodową, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Francuski, Instytut Adama Mickiewicza, Akademię Sztuk Pięknych i wiele
innych.

Grał lub współpracował z takimi artystami jak: Frank London, Joe McPhie, Raphael Rogiński, Candelaria Saenz Valiente, Tomasz Duda, Patryk Zakrocki, Macio Moretti, Tomasz Stańko, Mikołaj Trzaska, Paul Brody, Wacław Zimpel, Noel Akchote, Pavel Fajt, Bartosz Weber, Kuba Kossak, Michał Gos, Michał Górczyński, Hubert Zemler, Piotr Bukowski, Roman Ślefarski, Maciej Trifonidis Bielawski, Norbert Kubacz, Dj Lenar, Dj Eprom, Dj Olive i wielu innych.

Dyskografia artysty:
Tupika – „Broń Rasowego Marzenia“, Lado Abc.
Horny Trees – „Horny Trees“, Kilogram Rec.
Horny Trees – „Branches of Dirty Delight“, Lado Abc.
Meritum – „Meritum“, Lado Abc.
Meritum – „Single Live“, Lado Abc.
Meritum – „Szcz“, Lado Abc.
Djazzpora – „Pierwsza Płyta“, Zgniłe Mięso Rec.
Galimadjaz Trio – „Muzyka Identyczna z Naturalną“, Katiusza Pop.
Cukunft – „Lider fun Mordechaj Gebirtig“, cd-r.
Sza/Za – „Przed Południem, Przed Zmierzchem“, Lado Abc.
Strony internetowe:
www.ladoabc.com
www.myspace.com/szamburski
www.myspace.com/hornytrees
www.myspace.com/tupika
www.myspace.com/cukunft
www.djazzpora.art.pl, www.meritum.art.pl

z okazji 5lecia Chłodnej

 

 • RSS