uwaga uwaga

Dodano 21 września 2010, w Bez kategorii, przez autor

Nabór do Bazy Ekspertów z zakresu kultury!

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór do Bazy Ekspertów tworzonej przy Biurze Kultury m.st. Warszawy. Wybrani eksperci będą oceniali pod względem merytorycznym oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w kolejnych latach funkcjonowania systemu eksperckiego.

Kandydaci na ekspertów powinni posiadać:

 • dobrą znajomość sektora pozarządowego;
 • szeroką wiedzę na temat kultury i znajomość specyfiki działań artystycznych oraz kulturalnych;
 • interdyscyplinarną lub branżową wiedzę z zakresu kultury popartą odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
 • rekomendacje podmiotów działających w sferze kultury;
 • aktywne uczestnictwo w kulturze i w życiu publicznym udokumentowane np. publikacjami;
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze kulturalnym;
 • wyższe wykształcenie.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność dotyczącą opiniowanych ofert oraz mieć możliwość zaopiniowania ofert w formie elektronicznej.

Wyboru ekspertów spośród zgłoszonych kandydatur dokona zespół złożony z Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawicieli komisji dialogu społecznego, działających przy Biurze Kultury, oraz pracowników Biura Kultury. Spośród osób, które znajdą się w bazie, stale będą rekrutowani eksperci, którym będzie zlecana ocena projektów składanych w ramach otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury w kolejnych latach funkcjonowania systemu eksperckiego.

Eksperci zostaną podzieleni na dwie grupy – branżową i interdyscyplinarną wg deklaracji zawartej w karcie naboru eksperckiego. Każda oferta dotacyjna będzie oceniana przez dwóch ekspertów – branżowego i interdyscyplinarnego. Wybrani eksperci przejdą szkolenie dotyczące metod i narzędzi oceny eksperckiej.

Praca ekspertów będzie płatna – z wybranymi osobami zostanie zawarta umowa cywilno-prawna. Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną znaczną liczbę złożonych projektów oraz krótki czas przewidziany na ich ocenę (ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów dotacyjnych z zakresu kultury odbywa się zazwyczaj między listopadem a kwietniem).

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  lista ekspertów oceniających projekty zostanie podana do wiadomości publicznej.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • curriculum vitae (CV) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • list motywacyjny;
 • kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata (np. artykuły, publikacje, recenzje, etc);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór oświadczenia dostępny jest obok w plikach do pobrania);
 • wypełnioną kartę naboru eksperckiego (wzór karty dostępny jest obok w plikach do pobrania).

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz jego adresem korespondencyjnym, na poniższy adres:

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
pok. 1.36 ( I piętro) z dopiskiem: „EKSPERCI – KULTURA”

Osoby zakwalifikowane do Bazy Ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


 • RSS